З 22 по 25 червня 2021 року в ВСП «ТФК ТНТУ імені Івана Пулюя» проходили захисти дипломних проектів студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

В проектах ґрунтовно досліджено пасажиро- та вантажопотоки, вибрано рухомий склад у відповідності до кожного маршруту з врахуванням новинок автомобілебудування, детально розраховано необхідні техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу, визначено способи та засоби навантажувально-розвантажувальних робіт, грамотно класифіковано вантажі.

Графіки руху розроблялись з врахуванням прийнятих правил та з метою забезпечення максимальної ефективності роботи.

У всіх дипломних проектах розроблені заходи по техніці безпеки та охороні праці.

Запропоновані рішення мають техніко-економічне обґрунтування розроблених технологічних процесів, що підтверджують їхню рентабельність та життєздатність.

Ці фактори дають підстави пропонувати знайдені рішення  для практичного впровадження в конкретній виробничій діяльності.

Слід зазначити, що практично всі дипломні проекти були виконані згідно діючих сьогодні вимог і правил із застосуванням прикладних комп’ютерних програм.

Екзаменаційна комісія зазначає, що рівень теоретичної і практичної підготовки дипломників відповідає кваліфікаційним вимогам.

Дипломне проектування проводилось під керівництвом викладачів циклової комісії автомобільних перевезень.

В якості рецензентів дипломних проектів залучались провідні спеціалісти автотранспортних підприємств міста. В рецензіях оцінено конкретні особисті здобутки студентів у виконанні проекту, вказані переваги і недоліки по кожному розділу.

В цілому випускники спеціальності продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки. П’ять з них, а саме: Іванунь Максим, Деркач Марія, Кравчук Ірина, Сіра Діана, Леськів Андрій одержали дипломи з відзнакою.

Згідно результатів захисту дипломних проектів випускникам, які навчалися за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» присвоєно кваліфікацію техніка-технолога (механіка) і видано дипломи молодшого спеціаліста.

{gallery}news/2021/2021_07_05/1{/gallery}