Дипломне проектування є одним з важливих етапів навчання студентів  і має за мету систематизацію знань та розширення професійних навичок щодо вирішення завдань стандартного та інноваційного характеру відповідно до професійного спрямування.

Дипломний проект, це кваліфіковане навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у навчальному закладі. Він має комплексний характер і пов’язаний з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін і  передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних технічних, економічних виробничих й інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту.

Працюючи над ним, студенти реалізують отримані на попередніх етапах навчання  практичні засоби професійної діяльності та освоюють технології проведення самостійного дослідження.

З 25 по  27 червня  2017 року на відділенні електронних апаратів для студентів спеціальності 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» відбулися захисти дипломних проектів. 

До захисту допущено 20 студенти. З цих дипломних проектів оцінку «відмінно» отримали – 7 студентів, «добре» – 8  студентів та  5 студентів отримали оцінку «задовільно».

Захист відбувся на високому професійному і методичному рівні. Студенти впевнено презентували свої роботи, старалися довести цінність своїх програмних продуктів, економічну ефективність, конкурентоспроможність.

Дипломні проекти мають оригінальний характер і свідчать про високий ступінь професійної підготовки. У процесі захисту проектів дипломанти переконливо викладали результати своєї роботи, змістовно відповідали на питання членів екзаменаційної комісії.

Відмінний захист показали наступні студенти: Андрщак М., Дідух Ю., Івашенюк Ю., Кучма О., Максимів В., Поляник Д., Цимбрак Н. Особливої уваги заслуговують захисти дипломних проектів таких студентів, як Івашенюка Ю., Кучми О., Цимбрак Н.,  які розробили якісні програмні продукти та використовували різні форми візуалізації доповіді.

Екзаменаційна комісія високо оцінила представлені дипломні проекти та доповіді випускників і  відзначила, що випускники за час навчання отримали глибокі теоретичні знання зі спеціальних дисциплін та набули практичні навички виконання технічних і економічних розрахунків.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікацію “Молодший спеціаліст” присвоєно всім  студентам-випускникам.

Побажаємо випускникам самореалізації, невтомності духу для постійної роботи над собою, наполегливості та успіху на професійному шляху, який вони для себе обрали.

 

{gallery}news/2018/2018_07_13/1{/gallery}