25.02.2020р. відбулось засідання голів циклових комісій та завідувачів відділень під головуванням заступника директора з навчальної роботи Волошина В.Н. На засіданні розглядалися питання підготовки до акредитації освітньо-професійних програм спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 122 «Телекомунікації та радіотехніка», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», необхідності досягнення програмних результатів навчання, компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач, підвищенням загальної успішності та якості знань студентів, відповідальності кожного викладача за досягнення мети освітньої програми, виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, зокрема пункту 30, який  визначає  рівень наукової та професійної активності педагогічних працівників.

Також Віталій Несторович  ознайомив  присутніх з наказом МОН України про проведення конкурсного відбору до складу сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради  Міністерства освіти і науки України і запропонував викладачам, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань прийняти участь у конкурсі. Бажання прийняти участь у конкурсному відборі виявили  9 кандидатів наук.

Методист   Брикса О.Л.

{gallery}news/2020/2020_02_29/3{/gallery}