В період з 22 по 26 червня відбулися захисти дипломних проектів спеціальності 5.07010102 „Організація перевезень і управління на автотранспорті“. Дипломні проекти мали типову для даної спеціальності структуру і стосувалися вдосконалення технологічних процесів перевезень пасажирів та вантажів на конкретних маршрутах і в конкретних підприємствах.

Тематика дипломних проектів стосувалась організації міських, приміських, міжміських пасажирських перевезень, організації перевезень промислових, сільськогосподарських вантажів, будівельних матеріалів на різних типах маршрутів по Україні, області, місту та в міжнародному сполученні.

В проектах ґрунтовно досліджено пасажиро- та вантажопотоки, вибрано рухомий склад у відповідності до кожного маршруту з врахуванням новинок автомобілебудування, детально розраховано необхідні техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу, визначено способи та засоби навантажувально-розвантажувальних робіт, грамотно класифіковано вантажі.

Графіки руху розроблялись з врахуванням прийнятих правил та з метою забезпечення максимальної ефективності роботи. 

У всіх дипломних проектах розроблені заходи по техніці безпеки та охороні праці.

Запропоновані рішення мають техніко-економічне обґрунтування розроблених технологічних процесів, що підтверджують їхню рентабельність та життєздатність.  

Ці фактори дають підстави пропонувати знайдені рішення  для практичного впровадження в конкретній виробничій діяльності.

Слід зазначити, що практично всі дипломні проекти були виконані згідно діючих сьогодні вимог і правил із застосуванням прикладних комп’ютерних програм.

Екзаменаційна комісія зазначає, що рівень теоретичної і практичної підготовки дипломників відповідає кваліфікаційним вимогам.

Дипломне проектування проводилось під керівництвом викладачів циклової комісії автомобільних перевезень.

В якості рецензентів дипломних проектів залучались провідні спеціалісти автотранспортних підприємств міста. В рецензіях оцінено конкретні особисті здобутки студентів у виконанні проекту, вказані переваги і недоліки по кожному розділу.

В цілому випускники спеціальності продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки. Дев’ять з них, а саме: Волох Наталія, Катрусяк Василина, Кусяк Христина, Кучерук Анатолій, Мудра Ілона, Поліщук Павло, Хоптян Тарас, Штокайло Володимир, Яцук Роман одержали дипломи з відзнакою.

Згідно результатів захисту дипломних проектів випускникам, які навчалися за спеціальністю 5.07010102 „Організація перевезень і управління на автотранспорті“ присвоєно кваліфікацію техніка-технолога (механіка) і видано дипломи молодшого спеціаліста.