Важливим фактором підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств є підвищення рівня їх управління. Вдосконалення форм управління на підприємствах можливе за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій, які допомагають найбільш ефективно аналізувати, прогнозувати та приймати управлінські рішення.

На сьогодні в Україні діє комплексна система управління підприємством (ERP II) для корпоративного та середнього сегментів ринку, у котрій реалізовано фінансовий менеджмент та засоби бізнес-плану, управління товарно-матеріальними потоками, відносинами з клієнтами, персоналом, проектами та іншими напрямками діяльності підприємства. Автоматизована інформаційна система включає наступні аспекти:

  • BAS ERP (Business Automation Software Enterprise Resource Planning)  – управління  ресурсами підприємства;
  • BAS EAM (Enterprise Asset Management) – управління активами підприємства;
  • BAS WMS (Warehouse Management System) – система управління складом;
  • BAS MRO (Maintenance, Repairand Operations) – ремонт і технічне обслуговування;
  • BAS SCM (Supply Chain Management) – управління ланцюжком постачань;
  • BAS PLM (Product Lifecycle Management) – управління життєвим циклом виробів;
  • BAS PDM (Product Data Management) – система управління даними про виріб;
  • BAS CRM (Client Relationship Management) – управління відносинами з клієнтами;
  • BAS QM (Quality Management) – управління якістю продукції.

Для кожного підприємства при виборі програмного забезпечення необхідно врахувати специфіку його діяльності,  визначити конкретні цілі та задачі, вирішення яких необхідно здійснювати за допомогою комп’ютерних інформаційних технологій. Лише тоді можливе раціональне планування ефективного використання інформаційних технологій в бізнес-структурах.

14 лютого 2019 року на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. Організатором конференції виступила всеукраїнська громадська організація  “Спілка Автоматизаторів Бізнесу”. Модераторами конференції були:  доктор економічних наук, професор кафедри обліку базової підготовки КНЕУ Кузьмінський Ю.А., голова “Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу” Мазур В.Б., директор Центру бізнес-тренінгу КНТЕУ Кузьменко О.С., голова Активу ВГО «Співтовариство ІТ-директорів України» Бузмаков В.І.,  бізнес–аналітик ВГО «Спілка автоматизаторів бізнесу» Ільченко В.В.,  методист САБ Старцев О.С., методист-екзаменатор УЦ ТОВ «Навчання та сервіси» Шеремет О.А., методист ІС ІТС Хорошун К.О. 

Викладачі ЦК економічних дисциплін Технічного коледжу взяли активну участь у роботі конференції. У ході конференції учасники ознайомилися з новими інформаційними технологіями, обмінялися практичним досвідом їх викладання та застосування в підготовці фахівців для виробництва та торгівлі.

 

{gallery}news/2019/2019_02_19/1{/gallery}