Дипломне проектування є одним з важливих етапів навчання студентів  і має за мету систематизацію знань та розширення професійних навичок щодо вирішення завдань стандартного та інноваційного характеру відповідно до професійного спрямування.

Дипломний проект, це кваліфіковане навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у навчальному закладі. Він має комплексний характер і пов’язаний з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін і  передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних технічних, економічних виробничих й інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту.

Працюючи над ним, студенти реалізують отримані на попередніх етапах навчання  практичні засоби професійної діяльності та освоюють технології проведення самостійного дослідження.

З 20 по  27 червня  2019 року на відділенні електронних апаратів для студентів спеціальності 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» відбулися захисти дипломних проектів. 

До захисту допущено 25 студентів. 

Захист відбувся на високому професійному і методичному рівні. Студенти впевнено презентували свої роботи, старалися довести цінність своїх програмних продуктів, економічну ефективність, конкурентоспроможність.

Дипломні проекти мають оригінальний характер і свідчать про високий ступінь професійної підготовки. У процесі захисту проектів дипломанти переконливо викладали результати своєї роботи, змістовно відповідали на питання членів екзаменаційної комісії.

Екзаменаційна комісія високо оцінила представлені дипломні проекти та доповіді випускників і  відзначила, що випускники за час навчання отримали глибокі теоретичні знання зі спеціальних дисциплін та набули практичні навички виконання технічних і економічних розрахунків.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікацію “Молодший спеціаліст” присвоєно всім  студентам-випускникам.

Побажаємо випускникам самореалізації, невтомності духу для постійної роботи над собою, наполегливості та успіху на професійному шляху, який вони для себе обрали.

{gallery}news/2019/2019_07_31{/gallery}