Дипломний проект – це концентрація вмінь, знань та компетентностей, отриманих студентами за 4 роки навчання в коледжі. І ось, як результат, захист дипломних проектів здобувачами освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Висококваліфікований викладацький колектив, потужна матеріальна й інформаційна бази, інноваційні технології навчання створюють усі необхідні умови для отримання освіти, яка відповідає сучасним стандартам. Всім відомо, що випускники коледжу успішно реалізують себе в таких галузях як: електроніка, телекомунікації, радіотехніка, а також і в інших галузях виробничої та невиробничої сфер як в Україні, так і далеко за її межами та є конкурентоспроможними й мобільними на ринку праці.

Щиро пишаємося досягненням наших випускників, котрі успішно захистили свої проекти. Захист показав високий рівень як загальних, так і фахових компетентностей, про що свідчить високий результат оцінювання. Так 22 студенти, що становить 36,1 %, були оцінені Екзаменаційною комісією на «відмінно», 22 студенти (36,1 %) – на «добре» та 17 студентів (27,8 %) – на «задовільно». 3 випускники спеціальності отримали дипломи з відзнакою за високі досягнення у навчання. Цього року до захисту був представлений 61 дипломний проект. З них 10 – з виготовленням діючого макета проектованого радіотехнічного пристрою, 45 проектів – з виконанням 3D моделі пристрою.

Високий рівень дипломних проектів та їх захистів відзначив голова Екзаменаційної комісії, директор ТОВ «Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку «Стріла» Рафалюк Олександр Олексійович. Він щиро привітав випускників коледжу 2021 і побажав нових звершень і досягнень, успіхів у майбутній професійній діяльності, кар’єрного зростання та вдосконалення в обраній професії.

{gallery}news/2021/2021_07_08/1{/gallery}