Згідно з “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міносвіти України, атестація студентів здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. ЕК перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, видачу державного документа про освіту (кваліфікацію), вносить пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів.

Заслухавши доповіді студентів, їх відповіді на запитання, які задавали члени комісії, враховуючи якість виконання дипломних проектів, самостійність та ініціативу студентів при роботі над дипломних проектом, їх теоретичні та практичні знання та навики, екзаменаційна комісія прийняла ухвалу визнати захищеними всі дипломні проекти. Всім студентами, які захистили дипломний проект, присвоїли кваліфікацію механіка.

Окремі студенти коледжу показали відмінні знання із профільних дисциплін та тематики дипломного проекту. Позитивною тенденцією є те, що студенти творчо підходять до захисту дипломного проекту.

З 15 по 26 червня 2018 року відбувались захисти дипломних проектів студентів 4 курсу спеціальності 5.07010602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” та спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” (спеціалізація “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”, галузь знань 27 “Транспорт”).

За вказаний період працювали 2 екзаменаційні комісії, головами яких були провідні спеціалісти профільних підприємств Тернополя: головний інженер ТОВ “ТернопільМАЗсервіс” Романів Зіновій Іванович та інженер ПАТ «Тернопільський кар’єр» Ткачук Анатолій Іванович, які високо оцінили виступи студентів, відмітили хороший рівень теоретичної та практичної підготовки, актуальність обраних тем дипломного проектування та неординарність у вирішення складних інженерних задач.

Загалом, у 2018 році студенти 4 курсу представили до захисту екзаменаційній комісії 80 дипломних проектів, які були успішно захищені. Чотири випускники отримали дипломи з відзнакою.

 

Також до захисту було представлено 2 дипломні проекти з розробкою та виготовленням діючого стенду для обкатування двигунів, проведено ґрунтовну дослідницьку роботу.

{gallery}news/2018/2018_07_13/2{/gallery}