Завершальним етапом підготовки молодшого спеціаліста є виконання та захист дипломного проекту. Саме на захисті цієї кваліфікаційної роботи майбутній фахівець демонструє рівень своєї підготовки, практичне застосування отриманих у ВСП «ТФК ТНТУ» знань та навиків.

22-25 червня у ВСП «ТФК ТНТУ» відбулись захисти дипломних проектів студентів, що навчались за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Дипломні проекти за цією спеціальністю мали на меті створення технологічного процесу обробки заданої деталі та його економічне обґрунтування. Структура дипломного проекту включає в себе аналіз технологічного вузла, розробку схеми його складання, створення технології механічного процесу обробки заданої деталі з використанням сучасних верстатів з ЧПК.

Економічна частина дипломного проекту містить розрахунок обсягу інвестицій, необхідних для реалізації проектних рішень, розрахунок собівартості, оцінку економічної ефективності та доцільності впровадження проектних рішень.

В сучасних умовах виробництва обов’язковим є уміння фахівців створювати та оформляти технологічну документацію за допомогою сучасних комп’ютерних графічних засобів. Особливістю дипломних проектів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» є те, що при створенні технологічних рішень використовувались сучасні методи та засоби розробки технології, що передбачали використання спеціальних засобів комп’ютерного моделювання та створення 3D моделей вузла та деталі, яка підлягає механічній обробці.

Члени екзаменаційної комісії відзначили високий рівень теоретичної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Екзаменаційна комісія зазначає, що рівень теоретичної і практичної підготовки дипломників відповідає вимогам освітньо-професійної програми.

Заслухавши доповіді студентів, їх відповіді на запитання, які задавали члени комісії, враховуючи якість виконання дипломних проектів, самостійність та ініціативу студентів при роботі над дипломних проектом, їх теоретичні та практичні знання та навики, враховуючи успішність навчання в ВСП «ТФК ТНТУ», екзаменаційна комісія прийняла ухвалу визнати захищеними дипломні проекти.

Адміністрація ВСП «ТФК ТНТУ» та циклова комісія механічних дисциплін щиро вітає випускників із завершенням навчання та успішним захистом дипломних проектів! Бажаємо всім успішного продовження навчання та вдалої професійної кар’єри!

 {gallery}news/2021/2021_07_14{/gallery}