Дипломний проект – це самостійна робота майбутнього молодшого спеціаліста кваліфікації технік-технолог, направлена на вирішення конкретних задач в області удосконалення технології, організації виробництва та покращення техніко-економічних показників.

25 та 26 червня відбулися захисти дипломних проектів спеціальності 131 «Прикладна механіка» 

Тематика дипломних проектів була в значній мірі спрямована на вирішення практичних задач підприємств, так як матеріали для виконання дипломного проекту студенти підбирали під час проходження практики. 

В дипломних проектах відображаються нові рішення по технології виготовлення виробу, нові конструкції технологічного оснащення, засобів механізації і автоматизації виробництва, охорони праці та техніки безпеки. Приводяться основні техніко – економічні показники спроектованого технологічного процесу та інші дані, які показують ефективність проектних рішень.

В проектах технічно обґрунтовані технологічні процеси виготовлення виробів та методи контролю якості зварювання.

Технологічні процеси виготовлення виробів розроблялись з врахуванням новітніх тенденцій в області зварювання з використанням сучасних зварювальних матеріалів

У всіх дипломних проектах розроблені заходи по техніці безпеки та охороні праці.

Вдосконалені технологічні процеси виготовлення виробів мають техніко-економічне обґрунтування, що підтверджують їхню рентабельність та життєздатність.

Ці фактори дають підстави пропонувати знайдені рішення для практичного впровадження на конкретних підприємствах.

Всі дипломні проекти були виконані згідно діючих сьогодні вимог і правил із застосуванням прикладних комп’ютерних програм.

Екзаменаційна комісія зазначає, що рівень теоретичної і практичної підготовки дипломників відповідає кваліфікаційним вимогам.

В цілому випускники спеціальності продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки. Паробок Степан Ярославович та Кунець Роман Іванович одержали дипломи з відзнакою.

 

Захист дипломного  проекту Паробок  С. Я.

 

Захист дипломного  проекту Мельничук Р. Б.

Згідно результатів захисту дипломних проектів випускникам, які навчалися за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» присвоєно кваліфікацію техніка-технолога і видано дипломи молодшого спеціаліста.

Зав. відділення транспорту та інженерної механіки Залуцька Н.В. оголошує результати захисту.

90% випускники планують продовжити навчання на ІІІ курсі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Магістр”.