Дипломне проектування є одним з важливих етапів навчання студентів  і має за мету систематизацію знань та розширення професійних навичок щодо вирішення завдань стандартного та інноваційного характеру відповідно до професійного спрямування.

Дипломний проект – це кваліфіковане навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання. Він має комплексний характер і пов’язаний з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін.

З 22 по  26 червня  2021 року на відділенні електронних апаратів для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» відбулися захисти дипломних проектів.

Захисти відбулися на високому професійному і методичному рівні. Студенти реалізували отримані на попередніх етапах навчання  практичні навички професійної діяльності та освоїли технології проведення самостійного дослідження, впевнено презентували свої роботи, старалися довести цінність своїх програмних продуктів, економічну ефективність, конкурентоспроможність.

Дипломні проекти мають оригінальний характер і свідчать про високий ступінь професійної підготовки. У процесі захисту проектів дипломанти переконливо викладали результати своєї роботи, змістовно відповідали на питання членів екзаменаційної комісії.

Відмінний результат захисту показали наступні студенти: Бундза В., Качуровський Д., Лазаровська В., Лісняк М., Столярик Ю., Цимбрак І., Брозь Н., Заяць В., Залецький І., Демчишин М., Апостолюк В., Кіцкай П. Дячун В., Особливої уваги заслуговує захист дипломного проекту студента  Качуровського Д.,  який використовував різні форми візуалізації  та демонстрував доповідь англійською мовою.

Екзаменаційна комісія високо оцінила представлені дипломні проекти та доповіді випускників і  відзначила, що випускники за час навчання отримали глибокі теоретичні знання зі спеціальних дисциплін та набули практичні навички виконання технічних і економічних розрахунків.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікацію “Молодший спеціаліст” присвоєно всім  студентам-випускникам.

Побажаємо випускникам самореалізації, невтомності духу для постійної роботи над собою, наполегливості та успіху на професійному шляху, який вони для себе обрали.

{gallery}news/2021/2021_07_08/3{/gallery}