12 квітня 2019 року у місті Харкові, на базі Харківського державного автотранспортного коледжу проходило ІІІ Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів транспортних технологій. На методичному об’єднанні були присутні викладачі 21 навчального закладу України, які здійснюють підготовку фахівців по спеціальності «Транспортні технології». 

Представником від Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя була викладач автомеханічних дисциплін, циклової комісії автомобільних перевезень, Лотоцька Вікторія Миколаївна.

Привітав учасників директор Харківського державного автотранспортного коледжу Сударь Віктор Павлович. 

На засіданні розглядались наступні питання:

1. Обговорення чинного законодавства щодо підготовки фахівців в галузі «Транспортні технології» з урахуванням сучасного стану та перспектив коледжів та технікумів.

2. Розгляд освітніх програм, робочих навчальних планів дисциплін.

3. Удосконалення методичного забезпечення дипломного та курсового проектування:

– особливості формування тематики та змісту завдання дипломного та курсового проектування відповідно до основних освітніх програм за умов потреб регіонів;

– особливості змісту економічного розділу ДП в залежності від тематики.

4. Особливості проведення практик, кількість та організація в умовах потреб сучасного ринку праці.

5. Обговорення плану роботи Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів транспортних технологій на 2019-2020 н.р.

{gallery}news/2019/2019_05_16/1{/gallery}