З 12 по 14 лютого 2020 року у Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Організація виробництва» зі спеціальності 073 Менеджмент працювали експерти Сагайдак Михайло Петрович (доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») та Шулякова Оксана Василівна, (завідувач відділення економіки і менеджменту Відокремленого структурного підрозділу – Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»).

Експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне та інфраструктурне забезпечення, внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів сприяє реалізації освітньо-професійної програми «Організація виробництва» зі спеціальності 073 Менеджмент і загалом відповідають установленим вимогам до заявленого рівня підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і дозволяють забезпечити якість освіти.

{gallery}news/2020/2020_02_18/1{/gallery}