11.04.2017 року відбулася атестація педагогічних працівників. Метою атестації є  стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету педагогічної праці, забезпечення ефективності освітнього процесу. Попередньо всі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації (стажування). На  працівників була складена характеристика діяльності у міжатестаційний період і заслухані звіти роботи. За результатами атестації атестаційними комісіями Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя та управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації  прийняті такі рішення:

  • 4 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
  • 2 працівникам присвоєно звання «викладач-методист»;
  • 26 працівники відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
  • 7 працівників відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист».

Атестаційна комісія Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя присвоїла кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 4 викладачам, «спеціаліст другої категорії» 3 викладачам.

{gallery}news/2017/2017_04_14/1{/gallery}