Голова циклової комісії: Марціяш Галина Ярославівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Склад комісії
Циклова комісія налічує 8 викладачів:

 • Довгань Володимир В’ячеславович
 • Марціяш Галина Ярославівна
 • Радчик Галина Іванівна
 • Слободян Руслан Олесійович
 • Цимбалюк Людмила Володимирівна

Завдання циклової комісії
У наш час інформація стає головним ресурсом, який потрібно організовувати, охороняти, керувати його кругообігом. Персональні комп’ютери є майже у всіх, вони стають незамінними помічниками у всіх сферах діяльності людини.

Мати професію, яка б забезпечила стабільне майбутнє, – це бажання кожної людини. Тому у переліку перспективних спеціальностей напрям “Комп’ютерні науки” займає особливе місце. Без комп’ютерів нам уже не обійтися! Тому завжди потрібні люди, що можуть перетворювати геніальні ідеї і корисні поради у прості і доступні програми. Програміст – одна з професій сучасності. Програміст повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком.

Основними завданнями циклової комісії програмних систем та комплексів є підготовка висококваліфікованих працівників в галузі комп’ютерної техніки та програмування, майбутнього конкурентоспроможного спеціаліста, громадянина, патріота своєї держави.

Систематично члени комісії проводять засідання циклової комісії, на яких обговорюють питання методичної роботи, впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання, удосконалення методичної роботи кожного викладача – члена комісії, підвищення їх кваліфікаційного рівня, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій, вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій, ефективної організації самостійної роботи студентів, удосконалення форм організації роботи циклової комісії.

Викладачі активно працюють над методичними розробками, беруть участь у методичних семінарах, поповнюють навчальний процес матеріалами для виконання практичних та лабораторних робіт. Використовують мультимедійні засоби на навчальних заняттях.

Для ефективної підготовки фахівців використовуються спеціалізовані кабінети і лабораторії:

 • Мікросхемотехніки та мікропроцесорних систем (ауд. 101);
 • Основ інформатики та комп’ютерної техніки (ауд.102);
 • Технічного обслуговування ЕОМ (ауд.103);
 • Основ інформатики та комп’ютерної техніки (ауд.104);
 • Програмування (ауд. 206);
 • Технічного обслуговування та архітектури ЕОМ (ауд. 207);
 • Програмування та алгоритмічних мов (ауд.219);
 • Систем автоматизованого проектування та моделювання. Архітектури ЕОМ (ауд.220);
 • Кабінет дипломного проектування та комп’ютерних практик (ауд.317);
 • Комп’ютерних мереж та мережевих технологій (ауд.315).

Всі кабінети об’єднані в локальну комп’ютерну мережу коледжу, яка має вихід в Інтернет. Функціонує електронна бібліотека коледжу, де студенти можуть працювати з електронними посібниками та іншими матеріалами, які надали викладачі ЦК, або використовувати зовнішні ресурси.

Коротка історія комісії
Інформаційні технології займають одне з провідних місць в навчально-виховному процесі Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя. Початком становлення цього напрямку було створення в 1987 році навчально-обчислювального центру на базі ЕОМ ЄС ИЗОТ. Керував робою цього центру Фірман І.Й. В 1998 році було ліцензовано спеціальність «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж». З метою забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів даної спеціальності було відокремлено циклову комісію інформатики та обчислювальної техніки, яка до цього часу входила в циклову комісію  математики та інформатики. Головою ЦК в період з 1998 до 2001 року була Марціяш Г.Я. Першими членами нової циклової комісії були Марціяш Г.Я., Дячук С.Д., Капаціла І.Б., Цимбалюк Л.В., Фірман І.Й., Юзьків А.В. З 2001 року циклову комісію очолив Фірман І.Й. В 2003 році циклову комісію інформатики та обчислювальної техніки реорганізовано в циклову комісію комп’ютерних дисциплін із призначенням Юзьківа Андрія Васильовича головою комісії.

1 вересня 2015 р. у зв’язку із одержанням ліцензії на підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Обслуговування програмних систем та комплексів», циклову комісію комп’ютерних дисциплін реорганізовано в дві нові:

 • Циклову комісію програмних систем та комплексів (голова ЦК Марціяш Г.Я.).
 • Циклову комісію комп’ютерних систем і мереж (голова ЦК Юзьків А.В.).

Перший набір в групу підготовки фахівців за спеціальністю 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів» було здійснено у 2013 р.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 змінено найменування спеціальності і галузі знань, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів викладачами даної циклової комісії на наступні:
Шифр та найменування галузі знань – 12 Інформаційні технології.
Код та найменування спеціальності – 122 Комп’ютерні науки.