Циклова комісія економічних дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Організація виробництва» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування і освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Коротка історія комісії

Циклова комісія економічних дисциплін створена 1 вересня 1994 року, Першою головою комісії була Струтинська Г.Т.

У 1999 році циклову комісію очолила Семчишин Є.В. На даний час здійснено 17 випусків.

До складу циклової комісії входять:

Голова комісії: Лещик Ірина Богданівна, кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії.

Склад комісії:

 1. Мартинюк Богдана Богданівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 2. Кущак Оксана Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 3. Павлик Анна Йосипівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 4. Редьква Оксана Зіновіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат економічних наук.
 5. Калушка Любов Володимирівна, спеціаліст.
 6. Тимошик Наталія Степанівна, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук, доцент.
 7. Лещик Ірина Богданівна, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук.

Протягом певного часу в цикловій комісії працювали викладачі Кулікова О.М., Тарноруда Н.В., Струтинська Г.Т.

Семчишин Євгенія Василівна – голова циклової комісії економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Кущак Оксана Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Павлик Анна Йосипівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Мартинюк Богдана Богданівна, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист

Тимошик Наталія Степанівна, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук.

Редьква Оксана Зіновіївна, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук.

Калушка Любов Володимирівна, спеціаліст.

Лещик Ірина Богданівна, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук.

Завдання комісії

Головне завдання роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:

 • впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
 • удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ефективної організації самостійної роботи студентів;
 • удосконалення форм організації роботи циклової комісії.

Формування молодшого спеціаліста, професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий викладач, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично розвиває їх у собі.

Робота комісії

Методична робота викладачів циклової комісії економічних дисциплін носить системний, цілеспрямований характер. На основі аналізу роботи за попередні роки і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, виробляються основні напрями, формулюється проблема, над якою комісія працює протягом року.

Циклова комісія розробляє та впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, методики викладання дисциплін економічного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій.

Викладачі активно співпрацюють з викладачами інших циклових комісій, адміністрацією, диспетчером з навчального процесу, студентами.

Кабінети і лабораторії

З метою ефективної підготовки фахівців використовуються спеціалізовані кабінети і лабораторії:

 • дослідження операцій і методи оптимізації. Фінансів підприємств. Управління якістю продукції та нововведеннями (206в);
 • комп’ютерної техніки та програмування (207в);
 • основ менеджменту. Економічної теорії та теорії економічного аналізу (208в, обладнаний мультимедійними засобами);
 • мікро- та макроекономіки. Статистики. Бухгалтерського обліку, обліку і аудиту. Маркетингу (212в);
 • економіки та організації виробництва. Економіки підприємства (215в).

{gallery}ck/ed/2020/1{/gallery}

Студенти проходять комп’ютерну практику на засобах обчислювальної техніки в ауд.206 (кабінет програмування) і ауд.312 (кабінет дипломного проектування та комп’ютерних практик). Всі кабінети включені в загальну мережу коледжу, яка має вихід в Інтернет. Студенти можуть використовувати ресурси електронної бібліотеки, зокрема, з електронними посібниками та іншими методичними матеріалами, наданими викладачами циклової комісії. Для самостійної роботи студентів є бібліотека із значним фондом навчальної літератури та читальний зал.

Впродовж навчання для отримання практичних навиків та ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю підприємств студенти проходять ряд практик на різних підприємствах м.Тернополя та області.

{gallery}ck/ed/2020/2{/gallery}

Закріплення теоретичних знань на практиці сприяє успішній підготовці до здачі державного комплексного екзамену.

Науково-дослідницька робота

Циклова комісія здійснює керівництво пошуково-дослідницькою роботою викладачів і студентів. Студенти беруть постійно участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях і завойовують призові місця:

 • участь у Всеукраїнській конференції «В2В-МАРКЕТИНГ», Київ, КПІ, 23 лютого 2012 р. Підготовлено Яворську Ю., яка нагороджена грамотою за  2-е місце

{gallery}ck/ed/4{/gallery}

 • Околіта О. Шляхи активізації інвестиційної діяльності Тернопільського регіону. Матеріали  ІV Міжнародної науково – практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів на тему: «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (секція  «Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки», м. Луцьк. Луцький національний технічний університет, 7 грудня 2012 р. Нагороджена дипломом 1 ступеня

{gallery}ck/ed/5{/gallery}

 • Цезарук Н. Участь у XV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (секція «Світова економіка». Київ, Європейський університет фінансів, 24.04 – 25.04 2012 р. Нагороджена грамотою за 1-е місце.
 • Бакса Х. Участь у XV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (секція «Світова економіка»). Київ, Європейський університет фінансів, 25.04 – 26.04 2013 р. Нагороджена грамотою за 1-е місце.
 • Околіта О. Аналіз негативного попиту на продукт вітчизняного виробництва України. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (секція «Макроекономіка, мікроекономіка»). Київ, Європейський університет фінансів, 25.04 – 26.04.2013р. Нагороджена грамотою за 1-е місце.
 • Шкорупа І., Наворинський О. – переможці  обласного конкурсу соціальної реклами «Творча молодь – майбутнє України», організатор – кафедра промислового маркетингу ТНТУ (грудень 2014 р.). Нагороджені грамотою  у номінації  «Кращий відеоролик»  за роботу «Звичка як слово, погубить або врятує».
 • Бабій В., Ваврик Д. – переможці  обласного конкурсу соціальної реклами «Творча молодь – майбутнє України», організатор – кафедра промислового маркетингу ТНТУ (грудень 2014 р.). Нагороджені грамотою  у номінації  «Кращий відеоролик»  за роботу «Дві сторони одного світу».
 • Довгань А.,   Бісовський Н. – переможці  обласного конкурсу соціальної реклами «Творча молодь – майбутнє України», організатор конкурсу – кафедра промислового маркетингу ТНТУ (грудень 2016 р.), Нагороджені грамотою за І місце у номінації  «Проблема є».
 • Нікітюк Ю. – переможець  обласного конкурсу соціальної реклами «Творча молодь – майбутнє України», організатор – кафедра промислового маркетингу ТНТУ (грудень 2016 р.), Нагроджений грамотою за І місце у номінації  «Молодь за здоровий спосіб життя».
 • Дець Ольга, Бессонова Лілія, Школьний Святослав – учасники 14 УСФР, організатори: КНТЕУ, Спілка рекламістів України, ARTERIUM (23 листопада 2018 р.), нагороджені дипломом за ІІ місце у номінації  відео-реклама  за роботу «Скажімо насиллю «НІ!».

Кожного року студенти беруть участь у науково-практичних конференціях у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Державний екзамен 

На успішну здачу державного екзамену має позитивний вплив хороша підготовчо-організаційна робота з боку деканатів та дирекції коледжу. Директор колежу Калушка В.П., заступник директора Шевчук Я.Д.,голова комісії Ігнатова Н.А., члени циклової комісії економічних дисциплін вітають з початком екзаменів і висловлюють вимоги та побажання щодо проведення екзамену.

{gallery}ck/ed/2020/3{/gallery}

Робота комісії

Викладачами циклової комісії економічних дисциплін поводиться ряд заходів, направлених на підвищення рівня навчання студентів (наукові конференції, тижні економічних дисциплін, пізнавальні екскурсії на підприємства, круглі столи із провідними спеціалістами у галузі виробничого менеджменту і адміністрування). Зокрема, в рамках тижня економічних дисциплін проводяться:

 • конкурс відеороликів про спеціальність «Менеджмент»;
 • огляд фільму про організацію бізнесу. Вікторина по обговоренню фільму;
 • зустріч із «Падре Серж»;
 • день студентського самоврядування;
 • гра «Хто кмітливіший»;
 • захід «Екосумки» (розмалювання, поширення серед людей в супермаркетах в обмін на пластикові пакети, інтерв’ю-пояснення) – відеоролик ECOBAG нижче;
 • благодійна ярмарка (відеоролик нижче).

{gallery}ck/ed/2020/4{/gallery}

{source}<iframe width=”100%” height=”400″ src=”https://www.youtube.com/embed/bIkUygqYcRw” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>{/source}

{source}<iframe width=”100%” height=”400″ src=”https://www.youtube.com/embed/u3SvkDrs6CM?rel=0″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>{/source}

Викладачі циклової комісії разом із студентами-менеджерами брали участь у проекті «Соціальне таксі», який передбачав залучення громадськості до закупівлі соціального таксі для людей з інвалідністю. Організували флешмоб, ярмарку. Під час презентації соціального таксі біля благодійного фонду “Карітас” студентам вручили подяку за благодійність.

{gallery}ck/ed/2020/5{/gallery}

Екскурсії

Циклова комісія бере участь у виховній роботі навчального закладу. Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції. Чітко сплановані керівниками груп та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань. Зокрема, викладачами зорганізована пізнавальна поїздка на екскурсію у Верховну Раду, телеканал «Рада». 

{gallery}ck/ed/2020/6{/gallery}

Наступна екскурсія – Національний банк України, де з нашими студентами був проведений Воркшоп з планування бюджету.

{gallery}ck/ed/2020/7{/gallery}

Проводяться екскурсії на виробничі підприємства:

Львівська кондитерська фірма «Світоч»:

{gallery}ck/ed/2020/8{/gallery}

ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 

{gallery}ck/ed/2020/9{/gallery}

З метою екологічного виховання молоді, ознайомлення з природно-рекреаційним  потенціалом України організовуються поїздки у різні регіони.

{gallery}ck/ed/2020/10{/gallery}