Сайт циклової комісії:

E-mail:

Циклова комісія здійснює підготовку фахівців за:

  • освітньо-професійною програмою «Організація перевезень і управління на автотранспорті»
  • спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
  • галузі знань 27 Транспорт
  • освітньо-професійним рівнем фаховий молодший бакалавр.

Рік створення: 

Адреса: м. Тернопіль., вул. Леся Курбаса 13, каб. 206в, 207в, 208в, 212в.

Голова комісії:

Фігурка Ярослав Романович (спеціаліст вищої категорії) 

Члени комісії:

Жигальська Уляна Юріївна (спеціаліст)

Казимирович Ігор Юрійович (спеціаліст першої категорії)

Лотоцька Вікторія Миколаївна (спеціаліст першої категорії)