Голова циклової комісії: Венгер Микола Петрович, спеціаліст другої категорії

Склад комісії:

 1. Базар Євген Мирославович, спеціаліст першої категорії.
 2. Венгер Микола Петрович, спеціаліст другої категорії.
 3. Заверуха Руслан Романович, спеціаліст вищої категорії.
 4. Калушка Володимир Павлович, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 5. Курус Василь Миколайович, спеціаліст другої категорії.
 6. Мельник Михайло Степанович, спеціаліст другої категорії.
 7. Хіта Юрій Іванович, спеціаліст.
 8. Яскілка Степан Зіновійович, спеціаліст вищої категорії.

Робота комісії

Циклова комісія здійснює підготовку фахівців спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” галузі знань 27 Транспорт.

Заняття циклів природничо-наукової та професійно-практичної підготовки проводяться у спеціалізованих навчальних лабораторіях і кабінетах.

Навчальні практики організовуються на базі навчальних майстерень коледжу, а також в умовах провідних діючих автотранспортних та авторемонтних підприємств міста та області. Організація навчального процесу передбачає паралельне навчання для отримання посвідчення водія категорії «В» і «С1», а також робітничої професії «Слюсар з ремонту автомобілів».

Випускники коледжу можуть займати посади нижчої ланки керівного персоналу на підприємствах різної форми власності, які здійснюють діяльність за напрямками:

 • оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
 • виробництво автомобілів;
 • виробництво автомобільного транспорту;
 • капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;
 • виробництво устаткування для автомобілів.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України і може займати первинні посади: механік, механік з ремонту транспорту, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), механік виробництва, механік автомобільної колони (гаража).

Цикловою комісією автомеханічних дисциплін для вивчення і підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів проводиться:

 • розробка і впровадження методичних рекомендацій по вдосконаленню і підвищенню рівня знань;
 • використання активних форм усної перевірки знань, усне опитування за темами;
 • обговорення результатів курсового та дипломного проектування;
 • аналіз рівня знань, умінь і навичок студентів, труднощів в опануванні програмним матеріалом і на цій основі розроблення шляхів підвищення ефективності навчального процесу;
 • розробка і впровадження методичних розробок та рекомендацій по темах і розділах навчальних дисциплін;
 • вивчення результативності позакласної роботи, залучення студентів до роботи в гуртках;
 • проведення конкурсів серед студентів на кращого по професії;
 • систематичне вдосконалення професійних, психолого-педагогічних знань викладачів, методичної майстерності, розвиток принципів педагогічної співпраці, надавання методичної допомоги молодим викладачам;
 • підвищення фахового рівня викладачів шляхом ознайомлення з досягненнями у галузі сучасної електроніки та комп’ютерної техніки, з передовими технологіями у автоіндустрії;
 • робота над вдосконаленням професійно-педагогічної майстерності викладачів, розвиток  навчально-методичної та матеріальної бази дисциплін циклів професійно-практичної та природничо-наукової підготовки;
 • вивчення, розгляд і рецензування навчально-методичної літератури, наукових публікацій та використання їх в навчально-виховному процесі;
 • активне впровадження нових методів профорієнтації майбутніх абітурієнтів. Популяризація спеціальності;
 • розвиток і поглиблення співпраці з діючими підприємствами.

Навчальний процес

Навчальний процес проходить у добре обладнаних кабінетах і лабораторіях, в яких студенти вивчають будову автомобілів і їх складових частин, послідовність проведення діагностики, ТО і ремонту автомобілів. Для цього створено сучасну станцію технічного обслуговування. До послуг спеціальності 9 сучаних навчальних кабінетів, спеціалізовані лабораторії, слюсарна та механічна майстерні.

Голова циклової комісії, к.т.н., доцент, викладач-методист Марціяш Орест Михайлович проводить заняття з вивчення будови та принципу роботи оливних насосів систем мащення двигунів.

Матеріально-технічна база

 • Для підготовки фахівців використовуються:
 • п’ять спеціалізованих кабінетів, обладнаних ПК, широкоформатними моніторами та проекторами;
 • п’ять лабораторії;
 • СТО;
 • слюсарно-механічна майстерня;
 • механічна майстерня;
 • верстатна майстерня.

Кабінет №105В «Діагностики технічного стану автомобілів та технологічних основ автомобілебудування»
Кабінет №107В «Технічного обслуговування та експлуатації автомобілів»
Кабінет №109В «Правил безпеки дорожнього руху та транспортного права»
Кабінет №203В «Автомобілів та автомобільних двигунів»
Кабінет №211В «Електрообладнання автомобілів та автомобільних електронних систем»

Лабораторія №106В «Технічного обслуговування, експлуатації та ремонту автомобілів»
Лабораторія №110В «Автомобільних двигунів»
Лабораторія №111В «Експлуатаційних матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів»
Лабораторія №112В «Автомобільних агрегатів та систем»
Лабораторія №218В «Особливостей будови та технічної експлуатації сучасних автотранспортних засобів»

Наукова робота циклової комісії

№ п/п

Назва роботи

Вихідні дані

Обсяг

1.

Зниження затрат на очистку запилених потоків в апаратах комбінованої дії

Вісник Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса, 2009. Випуск № 35, том 2

3 с.

2.

Дослідження експлуатаційних характеристик привідних коліс автомобілів

Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2010, №3.

4 с.

3.

Дослідження параметрів системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння

Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2010. Том 16. №4.

6 с.

4.

Патент на корисну модель

№ 56887, Україна.

Стенд для дослідження характеристик підвіски автомобіля та автомобільних коліс

Пат. 56887, Україна. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2011. Опубл. 25.01.2011. Бюл. №2

6 с.

5.

Технічний сервіс системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2012. Випуск 121.

5 с.

6.

Патент на корисну модель

№ 69584, Україна.

Стенд для дослідження параметрів системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння

Пат. 69584, Україна. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.05.2012. Опубл. 10.05.2012. Бюл. №9

6 с.

7.

Визначення характеристик рульового керування з гідравлічним підсилювачем

Наукові нотатки. Луцький національний технічний університету. – Луцьк, 2013. Випуск 41. Частина 2.

4 с.

8.

Стенд для визначення деяких характеристик гідравлічного привода гальмівної системи легкового автомобіля

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, науковий журнал №15, частина 2, 2013

4 с.

9.

Лабораторний стенд для визначення деяких робочих параметрів системи мащення автомобільного двигуна

Наукові нотатки. Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2014. Випуск 46.

5 с.

10.

Лабораторний стенд для визначення деяких характеристик роботи автомобільних амортизаторів

Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»). Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2015. Випуск 48.

5 с.

11.

Визначення характеристик роботи електромагнітних форсунок бензинового двигуна на лабораторному стенді

Наукові нотатки. Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2016. Випуск 55.

4 с.

12.

Патент на корисну модель

115354, Україна.

Лабораторний стенд для визначення характеристик роботи електромагнітних форсунок бензинового двигуна легкового автомобіля

Пат. 115354, Україна. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.05.2017.

Опубл. 10.04.2017. Бюл. №7

6 с.

13.

Аналіз моделей стендів для дослідження параметрів системи керування бензинових ДВЗ легкових автомобілів

Збірник наукових статей «Автомобільний транспорт» – Харків, 2017. Випуск 41.

5с.

14.

Патент на корисну модель № 123583. Україна, Лабораторний стенд для визначення робочих характеристик системи електропостачання легкового автомобіля

Опубл. 26.02.2018р., Бюл.№4.

6с.

15.

Патент на корисну модель № 128366. Україна, Лабораторний стенд для визначення робочих характеристик безконтактної системи запалювання легкового автомобіля.

Опубл. 10.09.2018р., Бюл.№17.

3с.

16.

Патент на корисну модель № 128362. Україна, Лабораторний стенд для визначення робочих характеристик системи вприску палива легкового автомобіля.

Опубл. 10.09.2018р., Бюл.№17.

3с.

17.

Лабораторні дослідження деяких характеристик роботи автомобільної підвіски типу «Макферсон»

Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» – Луцьк, 2018. Випуск №62.

5с.

18.

Патент на корисну модель № 132518. Україна, Лабораторний стенд для визначення робочих характеристик системи автомобільної сигналізації та центральних замків.

Опубл. 25.02.2019р., Бюл.№4.

3с.

19.

Патент на корисну модель № 134078. Україна, Лабораторний стенд для визначення робочих характеристик системи освітлення та світлової сигналізації легкового автомобіля.

Опубл. 25.04.2019р., Бюл.№8.

3с.