Навчання студентів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» (спеціалізація «Зварювальне виробництво») забезпечує циклова комісія зварювального виробництва.

Термін навчання:
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» – 1 рік 10 місяців

Після закінчення навчання студенти отримують кваліфікацію «технік-технолог».

Процеси, які відбуваються в економічному житті країни, входження України в цивілізоване світове співтовариство обумовлюють розвиток у народному господарстві нових форм організації зварювального виробництва, скорочення термінів його технічного оновлення, широке впровадження інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, складного електричного та автоматичного обладнання, необхідність забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку.

Ці завдання повинні виконувати, в першу чергу, техніки-технологи зварювального виробництва

Кваліфікація технік-технолог дозволяє:

 • проектування та розрахунки систем, вузлів, деталей, технологічного оснащення, володіння методами технологічного та організаційно-економічного проектування у зварювальному виробництві.
 • на основі знань атомно-кристалічної будови вміти визначати фактори, що обумовлюють зварюваність металів та їх сплавів.
 • на основі знань фізико-хімічних процесів зварювання вміти розраховувати теплові процеси, обирати джерела енергії, визначати направлення та інтенсивність металургійних процесів та процесів в різних ділянках зварних з’єднань.
 • прогнозувати технологічну міцність зварних з’єднань.
 • вміти класифікувати основні види металевих конструкцій, їх призначення, основні елементи; володіти інформацією щодо металевих конструкцій, умов їх експлуатації.
 • знати загальні положення, які приймаються при проектуванні сталевих конструкцій; вміти визначати види навантаження на металеві конструкції.
 • вміти розраховувати центрально-розтягнуті та стиснуті елементи, які експлуатуються в умовах нижче та вище меж плинності матеріалу.
 • знати та володіти основними способами зварювання та типами зварних з’єднань, які використовуються при виробництві сталевих конструкцій; кваліфікувати способи зварювання за фізичними, технічними та технологічними ознаками; використовувати основні стандарти, які регламентують типи конструктивних елементів, умовні позначення зварних з’єднань.
 • знати технологію зварювання корозійностійких, жароміцних, броньових, холодостійких сталей та кольорових сплавів; полімерних матеріалів, спеціальні методи зварювання, паяння, термічного різання.
 • уміти підбирати і використовувати зварювальні матеріали та сучасне обладнання.

Студенти після закінчення коледжу можуть працювати на посадах:

 • технік-технолог із зварювального виробництва
 • технік-конструктор;
 • технік;
 • технік з підготовки виробництва;
 • технік з підготовки технічної документації;
 • майстра виробничої дільниці.

Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у коледжі випускники даної спеціальності можуть вступати на навчання на ІІІ курс Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (за скороченою програмою підготовки) за даною спеціальністю.

Навчання на даній спеціальності невідривно пов’язане із виробництвом, тому при викладанні дисциплін спеціального циклу особливу увагу приділяється питанням практичного застосування теоретичних знань. Навчальні практики по даній спеціальності проводяться на підприємствах оснащених зварювальним обладнанням.

За цикловою комісією зварювального виробництва закріплено лабораторію, навчальну майстерню та два спеціалізованих кабінети, завданням яких є забезпечення поглибленого вивчення дисциплін, реалізація практичної і творчої складових змісту навчання.