Відбулися педагогічні читання на тему «Компетентністний підхід у підготовці майбутніх фахівців». Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка Кодлюк Ярослава Петрівна ознайомила педагогічних працівників коледжу з інноваціями у сучасній педагогіці, з формуванням професійної культури викладача в контексті інтеграції України в європейський освітній простір; розповіла, які зміни впроваджуються в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, як нероз’ємно пов’язані знання, вміння, навики з формуванням творчої особистості як викладача, так і студента, а також емоційно-ціннісні орієнтири в їх спільній діяльності. Успіх у становленні професійного фахівця, його компетентність залежить від підвищення фахової майстерності, психолого-педагогічної підготовки викладачів. Професор Кодлюк Я.П. поділилася досвідом та надала практичну допомогу педагогічним працівникам в оволодінні сучасними методами викладання й виховання, розвитку творчих здібностей студентів, зацікавила новими освітніми педагогічними технологіями, відповіла на запитання викладачів.

{gallery}news/2016/2016_01_29{/gallery}