Професія “Оператор комп’ютерної верстки. Адміністратор”

Комп’ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін діяльності людини. Без застосування комп’ютерної техніки в наш час важко уявити собі будь-яку галузь діяльності людини.

Комп’ютерна верстка (англ. Desktop publishing або DTP) – поєднання персонального комп’ютера та спеціального програмного забезпечення для створення книжково-журнальної продукції.

Професія оператор з обробки інформації та програмного забезпечення охоплює весь спектр видавничої справи, комп’ютерного дизайну та поліграфічних послуг. Професія забезпечує навчання в галузі настільних видавничих систем, зокрема програм комп’ютерної верстки – Microsoft Publisher, Adobe PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign та комп’ютерної графіки Corel DRАW, Adobe PhotoShop.

Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення користуються постійним попитом на ринку праці. Адже світ книги, інших поліграфічних видань досить об’ємний і має тенденцію до збільшення. Створення веб-сайтів, їх верстка та дизайн – це теж робота оператора комп’ютерної верстки.

Ця професія вимагає хорошої пам’яті, точності сприймання, стійкої концентрованої уваги, наочно-образного мислення.

Коло професійної діяльності оператора комп’ютерної верстки надзвичайно велике:

  • видавнича справа;
  • поліграфічна промисловість;
  • відтворення друкованих матеріалів;
  • обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж;
  • сфера обробки інформації та прийняття рішень;
  • комп’ютерна обробка текстової та графічної інформації;
  • обслуговування комп’ютерних, інтегрованих і робототехнічних систем.

Основа майстерності оператора комп’ютерного набору – оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати  у глобальній мережі Internet і модернізувати персональний комп’ютер. Сучасний світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко  розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок в цьому напрямку – освоєння професії оператор комп’ютерного набору.

В коледжі поставлена мета підготувати кваліфікованого робітника, який не лише  володіє певним багажем знань, але й здатний до постійного самовдосконалення, самоосвіти й адаптації до нових вимог.

Оператор комп’ютерного набору навчається здійснювати обробку текстової, графічної та образної інформації, обслуговувати комп’ютерну техніку.

Кабінети і лабораторії обладнані сучасними персональними комп’ютерами, які  працюють в операційній системі Windows. Учні отримують навики роботи в текстовому процесорі, уміють не тільки швидко набирати різноманітні тексти, але і редагувати та форматувати їх, працювати з таблицями та малюнками. Також вчаться опрацьовувати дані в редакторі електронних таблиць та в базі даних; створювати запити, форми, звіти. Навчаються працювати з дуже цікавими програми – Microsoft PowerPoint, Microsoft Internet Еxplorer, Microsoft Outlook Еxpress.

Учні здобувають навики практичної роботи не тільки на уроках теоретичного, а й виробничого навчання, яке проходить в майстернях, обладнаних сучасною комп’ютерною та офісною технікою. Виробничу практики учні проходять на підприємствах міста, де можна більш спеціалізовано застосувати отримані знання та навички роботи і узгодити їх з потребами конкретного підприємства. Після закінчення випускники працюють на підприємствах і фірмах міста та області, де потрібен кваліфікований робітник, що обслуговує персональні комп’ютери та мережі, у фірмах по продажу комп’ютерної техніки, у видавництвах газет та журналів, у приватних фірмах тощо.

{gallery}professions/komp_verstka{/gallery}