Методична комісія здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями: «Агент з організації туризму. Оператор комп’ютерного набору» та «Гувернер. Соціальний робітник»

Голова комісії: Грухіна Тетяна Ярославівна (спеціаліст другої категорії). 

Члени комісії:

 1. Базар Євген Мирославович (спеціаліст І категорії)
 2. Гупка Віра Михайлівна (майстер виробничого навчання другої категорії)
 3. Єфимець Ольга Віталіївна (спеціаліст вищої категорії)
 4. Завітій Галина Зіновіївна (майстер виробничого навчання)
 5. Заруденська Віра Євгенівна (майстер виробничого навчання першої категорії)
 6. Каплун Ірина Василівна (спеціаліст першої категорії)
 7. Лукашук Любов Ярославівна (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)
 8. Пекельна Галина Павлівна (спеціаліст)
 9. Пістун Олена Михайлівна (майстер виробничого навчання)
 10. Пушкар Олександр Анатолійович (майстер виробничого навчання)
 11. Стрільчук Степанія Іванівна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)

Науково-методична проблема, над якою працює комісія:

 «Індивідуальний підхід при підготовці висококваліфікованого робітника»

Девіз: «Ключ до успіху – в методиці

Основні завдання роботи методичної комісії:

 • удосконалення методичної підготовки кожного педагогічного працівника
 • забезпечення високого рівня викладання предметів і проведення виробничого навчання
 • підвищення якості навчання і виховання
 • розробка комплексно-методичного забезпечення професій відповідно до Держстандартів
 • пошук нових форм і методів проведення уроків професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки
 • застосування інноваційних технологій навчання і виховання

Організаційно-методична робота:

Для опанування сучасними технологіями освіти члени комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню нових професійних компетенцій. На засіданнях комісії викладачі та майстри виробничого навчання обговорюють та аналізують відвідані заняття, обмінюються досвідом, проводять майстер-класи, ділові ігри та відкриті заняття.

Велику увагу методична комісія приділяє вивченню й узагальненню кращого педагогічного досвіду. Члени комісії беруть активну участь у конкурсах методичних та дидактичних розробок:

 • Грухіна Т.Я., Єрмакова Т.А – переможці в номінації «Незабутня подорож» Всеукраїнського конкурсу «Мандрівка Україною»
 • Грухіна Т.Я. – друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Панорама творчих уроків – 2013»
 • Грухіна Т.Я. – переможець Всеукраїнського конкурсу методичних розробок, проведеного журналом «Профтехосвіта» (2013 р.)

Члени методичної комісії друкують свої роботи у періодичних фахових виданнях:

 • Грухіна Т.Я. Виховний захід «Тернопільщина туристична» –  газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» (2013) та журнал «Профтехосвіта»( 2013)

Членами методичної комісії розроблені навчально-методичні комплекси з усіх предметів професійно-теоретичного та професійно-практичного циклів, що постійно удосконалюються.

Велику увагу педагоги приділяють розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів. Під керівництвом викладачів та  майстрів виробничого навчання учні проводять екскурсії для учнів інших груп та учнів шкіл міста.

{gallery}mk/at/1{/gallery}

Викладачі та майстри виробничого навчання приймають активну участь в науково-практичних та методичних конференціях, готують учнів до участі в конкурсах фахової майстерності, конкурсах наукових робіт та проектів. Неодноразово за участю членів методичної комісії в нашому навчальному закладі проводились засідання обласної секції викладачів та майстрів виробничого навчання професій «Гувернер. Соціальний робітник» та «Агент з організації туризму».

Існує тісна співпраця з Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка  щодо вдосконалення форм і методів навчання.

{gallery}mk/at/2{/gallery}

Окремої уваги заслуговує і робота з обдарованими дітьми.
Наші досягнення – це перемога на Всеукраїнському конкурсі-огляді «Робітнича професія» за презентацію документального фільму «Витоки…».

{gallery}mk/at/3{/gallery}

Гора Аліна –переможець конкурсу.

Таким чином, творчий пошук викладачів стає запорукою їхнього професійного зростання на освітянській ниві.

Навчальна робота

Методична комісія впроваджує такі технології навчання і виховання, які б ґрунтувалися на пошані і повазі до особистості, на розвитку її природних здібностей. Звідси необхідність розпізнання і розвитку творчих здібностей кожного учня.

Сучасному суспільству потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Завдання методичної комісії – вивчати всі нововведення, які з’являються в освіті, їх, аналізувати, порівнювати і пропонувати учням та педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

На сьогоднішній день методична комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані моделі підготовки фахівців.

{gallery}mk/at/4{/gallery}

Велика увага приділяється організації науково-пошукової роботи, як складової частини підготовки кваліфікованого робітника. Учасниками науково-пошукової роботи є учні під керівництвом викладачів-предметників і майстрів виробничого навчання. Учні набувають навичок та вмінь пошуку наукового матеріалу, систематизації і аналізу, узагальнення та оформлення результатів. Результати роботи: навчально-пізнавальні альбоми, реферати, доповіді, статті, навчальні відеофільми, презентація екскурсійних маршрутів, дипломні та творчі роботи.

{gallery}mk/at/5{/gallery}

Методична комісія співпрацює з туристичними фірмами та соціальними закладами щодо вдосконалення професійних вмінь і навичок та працевлаштування випускників.

ПМП «РІД-тур». Директор Романська І.Д.:

{gallery}mk/at/6{/gallery}

Готель «Тернопіль»:

{gallery}mk/at/7{/gallery}

Дитячий заклад «Малютка»:

{gallery}mk/at/8{/gallery}

Виховна робота

Методична комісія активно проводить виховну роботу в таких напрямках: національно-патріотичного, морального, естетичного, фізичного виховання та утвердження здорового способу життя. Пріоритетом своєї роботи члени комісії вважають навчання фаху та формування духовно багатої, творчої особистості.

Щорічно приймаємо участь у місячнику професій. Тиждень професії насичений різноманітними та цікавими заходами. Зокрема, проводяться екскурсії по центру національного та культурного відродження “Просвіта”, організовуються конкурси знавців історії, культури рідної Тернопільщини, виховні заходи, літературно-музичні композиції: «Я люблю Україну», «Перед тобою поклонюсь», «Берегиня роду людського», «Душі людської доброта» – присвячена одиноким непрацездатним громадянам, «Благодійний ярмарок ласощів», посвята в професію. Не менш цікавими є туристичні походи по горам Медобори, а також змагання з спортивного туризму. Під час тижня працює виставка, на якій представлені творчі та наукові роботи, реферати, дослідження учнів та методичні напрацювання педагогів.

{gallery}mk/at/9{/gallery}

Відзначення дня професії «Гувернер. Соціальний робітник»

{gallery}mk/at/10{/gallery}

Виставка творчих робіт учнів професії «Гувернер. Соціальний робітник»

{gallery}mk/at/11{/gallery}

«Ярмарок ласощів»

{gallery}mk/at/12{/gallery}

Літературно-музична композиція «Душі людської доброта»

{gallery}mk/at/13{/gallery}

Літературно-музична композиція «Берегиня роду людського»

{gallery}mk/at/14{/gallery}

Розробляємо нові маршрути та здійснюємо поїздки на власному автобусі

Члени методичної комісії організовують роботу гуртка «Спортивного туризму».

{gallery}mk/at/15{/gallery}

Участь та перемога у туристичних змаганнях

{gallery}mk/at/16{/gallery}

Вивчення підземного світу Тернопілля