Голова комісії: Гейна Орислава Михайлівна (спеціаліст  вищої категорії, старший викладач)

Члени комісії:

 1. Василик Наталія Петрівна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач, керівник обласної методичної секції викладачів інформатики)
 2. Грухіна Тетяна Ярославівна (спеціаліст другої категорії)
 3. Гуменюк Ольга Василівна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 4. Мостова Ганна Миколаївна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 5. Пицишин Тетяна Анатоліївна (спеціаліст вищої категорії)
 6. Рудь Василь Ілліч (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 7. Скоренька Надія Остапівна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 8. Теслюк Ольга Олександрівна (спеціаліст першої категорії)

Науково-методична проблема: «Форми та методи підвищення рівня знань і вихованості учнів».

Основні завдання роботи комісії:

 • досягнення якісно нового рівня у викладанні предметів
 • ріст рівня педагогічної майстерності викладачів
 • надання реальної дієвої допомоги викладачам в розвитку їх професійної майстерності
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес

Шляхи реалізації завдань:

 • систематичне вивчення та аналіз стану викладання, рівня і якості знань, практичних умінь і вихованості учнів
 • вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки
 • пропагування педагогічного досвіду
 • розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків

Зернини педагогічного досвіду

Засідання методичної комісії проводиться у формі дебатів, годин відвертості, зустрічей, педагогічної вітальні, інтерактивних вправ, аукціонів, актуальних мікрофонів. 

Викладачі постійно працюють над пошуком нових форм і методів проведення нетрадиційних уроків з використанням інноваційних методів навчання.

{gallery}mk/pm/1{/gallery}

Добре організована й уміло поставлена позакласна робота – один з найефективніших засобів пробудження і підтримання в учнів інтересу до природничих дисциплін. Адже саме інтерес є ключем до виховання здібностей. Для позакласних заходів характерна творча активність, винахідливість. Веселі ігри, конкурси, вікторини значно пожвавлюють вивчення предметів.

Позакласний захід завжди захоплюючий, нетрадиційний, веселий. Саме після таких заходів кількість прихильників точних наук значно зростає.

{gallery}mk/pm/2{/gallery}

Самоосвітня і творча діяльність викладачів представлена численними методичними розробками:

Василик Н.П. Робочий зошит з інформатики (2013)

Василик Н.П. Зошит для практичних робіт з інформатики (2013)

Василик Н.П. Методичні рекомендації «Електронна таблиця Miсrosoft Exсel» (2012)

Василик Н.П. Нестандартні уроки з інформатики. (2011)

Мостова Г.М.Тестові завдання. Математика (2010)

Мостова Г.М. Опорні конспекти з геометрії (2010)

Мостова Г.М. Нестандартні уроки з математики (2012)

Гейна О.М. Опорні конспекти з математики (2011)

Гейна О.М. Позакласна робота з предметів природничо-математичного циклу (2013)

Рудь В.І., Скоренька Н.О. Опорні конспекти з фізики (2010)

Скоренька Н.О. Позакласні заходи з фізики (2013)

Скоренька Н.О. Методичні вказівки до розв’язування задач з молекулярної фізики (2011)

Гуменюк О.В. Методичний посібник «Оксигеновмісні органічні сполуки» (2012)

Гуменюк О.В. Навчальний посібник «Металічні елементи та їх сполуки» (2013)

Гуменюк О.В. Хімічний лабіринт. Навчально-розважальна програма ( 2013)

Пицишин Т.А. Творці біології. Довідкові матеріали( 2013)

Викладач хімії Гуменюк О.В. є співавтором підручників «Технології електродугового зварювання» гриф Міністерства освіти і науки України ( 2006) та «Обладнання і технології слюсарно-складальних робіт» (Київ: видавництво «Грамота», 2008).

Творчі напрацювання педагогів презентуються на виставках і конкурсах різних рівнів. Викладачі Василик Н.П. і Гуменюк О.В. у 2013 році за участь в обласному конкурсі методичних розробок нагороджені дипломами І ступеня.

Досвід роботи викладачів комісії висвітлюється на сторінках фахових видань. Позакласний захід з інформатики Василик Н.П. «Форт-Буаяр» друкувався у газеті «Інформатика».

Викладачі комісії беруть активну участь у роботі обласних методичних секцій, де діляться з колегами досвідом своєї роботи з таких питань:

 • «Активні методи навчання як основа підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу» (Гейна О.М., 2012)
 • «Застосування сучасних технологій навчання» (Мостова Г.М., 2011)
 • «Професійна спрямованість при викладанні фізики як принцип навчання» (Рудь В.І., 2011)
 • «Організація комп’ютеризованого робочого місця та правила безпечної роботи з комп’ютером» (Василик Н.П., 2013)
 • «Педагогічна творчість – запорука підвищення якості навчання» (Пицишин Т.А., 2014)

Особлива увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. Плануються, організовуються і проводяться предметні олімпіади. Щорічно наші учні є учасниками та переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:

2012 – 2013 навчальний рік:

Математика – ІІІ місце (викладач Гейна Г.М.)

Інформатика – І місце (викладач Василик Н.П.)

Хімія – ІІ місце (викладач Гуменюк В.О.)

Фізика – ІІІ місце (викладач Рудь В.І.)

Біологія – ІІ місце (викладач Пицишин Т.А.)

Географія – ІІ місце (викладач Грухіна Т.Я.)

Екологія – ІІ місце (викладач Гуменюк О.В.)

 

2013-2014 навчальний рік:

Математика –ІІІ місце (викладач Скоренька Н.О.)

Інформатика –ІІ місце (викладач Василик Н.П.)

Хімія –І місце (викладач Гуменюк О.В.)

Фізика –ІІ місце (викладач Скоренька Н.О.)

Географія –І місце – (викладач Грухіна Т.Я.

Екологія –ІІІ місце – (викладач Гуменюк О.В.)