МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Голова комісії: Гейна Орислава Михайлівна (викладач вищої категорії, старший викладач)

Члени комісії:

 1. Мостова Ганна Миколаївна (спеціаліст першої категорії)
 2. Скоренька Надія Остапівна (спеціаліст вищої категорії)
 3. Крива Лариса Петрівна (спеціаліст вищої категорії)
 4. Процик Василь Володимирович (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 5. Ціцька Наталія Петрівна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 6. Рудь Василь Ілліч (спеціаліст вищої категорії)
 7. Гуменюк Ольга Василівна (спеціаліст другої категорії)
 8. Теслюк Ольга Олександрівна (спеціаліст другої категорії)

Проблеми: «Форми та методи підвищення рівня знань і вихованості учнів».
Основні завдання:

 • досягнення якісно нового рівня у вивченні предметів;
 • ріст рівня педагогічної майстерності викладачів;
 • надання реальної дієвої допомоги викладачам в розвитку їх професійної майстерності.

Шляхи реалізації завдань:

 • систематичне вивчення та аналіз стану викладання, рівня і якості знань, практичних умінь і вихованості учнів;
 • вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків.

Особливості планування роботи комісії.

Складаючи план роботи методичної комісії враховуємо:

 • результати аналізу роботи за минулий рік, під час якого виявлялись недоліки, їх  
  причини, шляхи усунення;
 • тему, над якою працює методична комісія;
 • питання, які будуть обговорюватися на педагогічних радах.
 • різноманітну форму проведення засідань (круглий стіл, педагогічна студія, методичний семінар, панорама педагогічних ідей, проблемний семінар)

Зернини педагогічного досвіду.

Добре організована й уміло поставлена позакласна робота – один з найефективніших засобів пробудження і підтримання в учнів інтересу до природничих дисциплін. Адже саме інтерес є ключем до виховання здібностей. Для позакласних заходів характерна творча активність, винахідливість. Веселі ігри, конкурси, вікторини значно пожвавлюють вивчення важких предметів. Позакласний захід завжди захоплюючий, нетрадиційний, веселий. Саме після таких заходів кількість прихильників точних наук.

Заходи проведення: предметно-методичного тижня.

Понеділок: День математики

 1. Відкриття тижня.
 2. «Слабка ланка» (Інтелектуальна гра).
 3. Математичний вечір «Хай славиться й святиться математика-цариця».

Вівторок: День інформатики

 1. Вікторина «Від рахунку на пальцях до ЕОМ».
 2. «Найрозумніший інформатик коледжу» (інтелектуальна гра).

Середа: День фізики

 1. Інтелектуальна гра «Брейн-ринг (1курс).
 2. Тематичний вечір-портрет Олександра Смакули «З чужих країв із забуття, я повертаюсь, Україно».

Четвер: День хімії

 1. Хімічна вікторина.
 2. Інтелектуально-розважальна гра «Хімічний лабіринт».

П’ятниця: День біології

 1. Зустріч з викладачами кафедри природничих дисциплін ТПТУ ім. В. Гнатюка.
 2. Усний журнал з презентацією: «Шкідливий вплив алкоголю та наркотиків на організм людини».

Підведення підсумків тижня.

Викладачі постійно працюють над пошуком нових форм і методів проведення нетрадиційних уроків з використанням сучасних методів навчання.

З цією метою розробляються навчальні посібники, тестові завдання, опорні конспекти, різнорівневі практичні завдання:

 • Робочий зошит з інформатики (Ціцька Н.П.);
 • Тестові завдання. Математика (Мостова Г.М.);
 • Опорні конспекти (математика, фізика) (Гейна О.М. ,Рудь В.І.);
 • Методичні вказівки до розв’язування задач з молекулярної фізики (Скоренька Н.О.);
 • Методичний посібник «Оксигеновмісні органічні сполуки» (Гуменюк О.В.);
 • Формули. Закони. Довідкові дані Фізика (Крива Л.П).

Досвід роботи викладачів комісії висвітлювався на сторінках періодичної преси.
Особливу увагу приділяємо роботі з обдарованими дітьми. Плануємо, організовуємо і проводимо предметні олімпіади. Переможцям рекомендуємо брати участю у другому турі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Кожного року наші учні займають призові місця.

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Голова комісії: Янчук Марія Михайлівн (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)

Члени комісії:

 1. Захарків Ірина Мирославівна (спеціаліст першої категорії)
 2. Грицишин Лариса Володимирівна (спеціаліст першої категорії)
 3. Оніщук Ірина володимирівна (спеціаліст другої категорії)
 4. Сеньків Наталя Ігорівна (викладач-спеціаліст)

Методична комісія викладачів іноземних мов працює над темою: «Формування компетентнісного підходу до вивчення іноземної мови». Викладачі забезпечують не тільки виконання навчальних планів і програм, а й застосовують активні форми навчання, впроваджують у навчальний процес методичну систему педагогів Заходу, що дає свої позитивні результати. Головною метою навчання є розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову, як інструмент у діалозі культур світу, що передбачає взаємопов’язаний комунікативний та соціокультурний розвиток учнів засадами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності. 

Основні напрямки роботи методичної комісії:

 1. Організація, вивчення та реалізація урядових рішень та нормативних документів з питань освіти, рішень і рекомендацій органів освіти.
 2. Пошук та застосування методів активного навчання у вивченні іноземної мови.
 3. Розробка навчально-методичного комплексу у відповідності з навчальними планами та програмами.
 4. Вивчення, відбір, впровадження в навчальний процес педагогічної науки і практики; досягнень науки і передового педагогічного досвіду.
 5. Організація і проведення олімпіад та предметно-методичних тижнів.
 6. Ознайомлення з новинками методично-наукової, педагогічної літератури.
 7. Організація взаємо відвідування уроків, їх обговорення.
 8. Вдосконалення методичної та професійної майстерності, систематичне збагачення психолого-педагогічних знань викладачів.
 9. Постійна робота над збагаченням методичного забезпечення в кабінеті.
 10. Удосконалення системи контролю знань учнів.
 11. Пошук та застосування методів активного навчання у вивченні іноземної мови.
 12. Надання постійної допомоги молодим викладачам, запровадження принципів педагогіки співробітництва.
  Робота з практикантами
 13. Проведення позакласної роботи, як запоруки творчого розвитку учня та викладача.
Зима іде, свята веде !Миколай і ангели
Ведучі святаТворча група та гості свята
Великдень всіх нас на гостини просить …Великдень всіх нас на гостини просить …
Відлуння Великодніх дзвонів чути і в АвстраліїІ в Канаді наші земляки зберігають рідні звичаї
Участь у позаурочній зайнятості більшості учнів різко підвищує ефективність навчально-виховної роботи. Вона допомагає створити цілісний педагогічний процес гуманізації особистості, своєчасного виявлення і максимального розвитку її позитивних нахилів та полегшує розв’язання проблем її самовизначення і самореалізації в житті.

Заходи з підвищення фахової майстерності викладачів іноземної мови:

 1. Взаємовідвідування занять членами метод комісії з метою набуття нового педагогічного досвіду і підвищення фахової майстерності.
 2. Ознайомлення та обговорення періодичної методичної літератури з предмету та застосування передових ідей на практиці.
Українська діаспора у США теж пам’ятає свій праматірний край

3. Продовження співпраці з провідними викладачами кафедр іноземних мов ТДТУ (п. кухарською В.Б., п.Гольською Н.В.) та ТНПУ (п. Білкою, п. Яцюком І.Я., п. Пеляком О.М.).Участь у роботі семінарів-практикумів, науково-практичних конференціях коледжу, засіданнях обласних методичних об’єднань.

4. Удосконалення викладачами індивідуальних форм і методів роботи, педагогічної майстерності.

5. Запровадження і розвиток творчої співпраці і обмін досвідом роботи з викладачами іноземної мови факультетів інженерної механіки, електронних апаратів, комерційного навчання.

6. Урізноманітнення форм і методів роботи викладачів метод комісії з метою підвищення рівня англомовних навиків учнів для забезпечення висококваліфікованими спеціалістами нашої держави в умовах інтеграції в ЄС.

7. Кожному викладачеві працювати над виробленням особистого почерку, створювати свою систему роботи, базовану на формуванні компетентісного підходу до вивчення іноземної мови.

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Голова комісії: Гнутель Ярослав Богданович (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)

Члени комісії:

 1. Страдомський Михайло Андрійович (спеціаліст вищої категорії)
 2. Лукашук Петро Федорович (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)
 3. Бесарабчук Володимир Трохимович (спеціаліст вищої категорії)
 4. Слободна Надія Богданівна (спеціаліст другої категорії)
 5. Крищук Михайло Миколайович (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 6. Ткачук Валентина Іванівна (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)
 7. Лукашук Любов Ярославівна (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)

Мета і завдання викладачів суспільно-гуманітарного циклу:

«Формувати громадянина з християнськими цінностями, спеціаліста-патріота України»

Циклова комісія – умовна кафедра виконує двоєдине завдання: навчити й виховати. Навчити аналізувати події і факти, орієнтуватись в історико-економічному просторі, бути переконаним і інших переконувати в істинності походження історії, економіки та прабатьківської християнської віри.
Викладачі суспільно-гуманітарного циклу – це висококваліфіковані спеціалісти, педагоги-науковці, які на уроках і повсякденному житті розповідають, демонструють, показують і власним прикладом збуджують наснагу вихованців до самовдосконалення.
В цикловій комісії трудяться одинадцять педагогів. Це творчі, працьовиті педагоги. Вони проводять не тільки значну навчальну, а й просвітницьку роботу в позаурочний час.
Просвітницько-виховна робота є продовженням навчальної діяльності і спрямована на розширення і поглиблення знань та формування національно свідомого спеціаліста-патріота.

Гнутель Ярослав Богданович – педагог-науковець, автор 30-ти друкованих праць, зокрема першої в Україні методики з національного виховання «Виховна робота в сучасних умовах: теорія і методика», якій надано гриф Міністерства освіти та науки України, а «Концепція ступеневої системи виховання (від робітника до магістра)» схвалена Верховною Радою України.
В 2004 році з ініціативи методичної комісії підготовлено «Історію Технічного коледу ТДТУ ім.І Пулюя », одним із авторів якої є заслужений працівник освіти України, відмінник освіти Гнутель Ярослав Богданович.
  
Лукашук Петро Федорович  –  заступник директора коледжу, автор друкованих посібників з правознавства, пройшов шлях від викладача-переможця республіканських конкурсів до заступника директора. Творча, ініціативна, патріотична особистість, серце і розум віддає молоді і збагачує їх знаннями.
  
Крищук Михайло Миколайович – методист вищої категорії ТМЦ ПТО у Тернопільській області – викладач основ християнської етики, автор 15 друкованих праць. Зокрема:

 • Читанка з українознавства;
 • Антологія стрілецьких пісень;
 • Збірник галицьких колядок і щедрівок;
 • Посібник «Українська міфологія»;
 • Посібник «Топонімічний словник Тернопільщини».

На кафедрі працюють два аспіранти з економіки та історії. Це Оксана Зіновіївна Редьква  і Наталя Володимирівна Боцян     та магістр історії Надія Богданівна Слободна – творчі, працьовиті особистості, які забезпечують ефективність роботи.

  

Успіхи:

 1. На протязі 7 років учні факультету займають призові місця на обласних олімпіадах з суспільних дисциплін.
 2. Протягом багатьох років працюємо не допускаючи злочинів.
 3. Кабінет суспільних дисциплін  займає  призові місця  в конкурсі кабінетів.
 4. Кабінет суспільних дисциплін є сучасним навчально-виховним приміщенням, що сприяє високопродуктивній праці та досягненню успіхів у роботі.

Кабінет обладнаний сучасними технічними засобами навчання:

 • комп’ютер;
 • телевізор;
 • графопроектор;
 • кінопроектор;
 • діапроектор;
 • комп’ютерні програми з історії України;
 • аудіо книги;
 • мультимедійні підручники;
 • комплекти пісень та телефільмів.

Бібліотека кабінету оснащена сучасною літературою, плакатами, картами в тому числі на кожен стіл.
Наші учні адаптовані до сучасних реалій життя, суб’єктивної реальності, новітніх технологій і це є фундаментом конкурентно спроможності на ринку праці як в     Україні, так і за її межами.
Педагоги і учні – друзі і хай нам разом у майбутньому щастить у розбудові Української держави!

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Голова комісії: Каптій Надія Теодорівна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)

Члени комісії:

 1. Суліма Ірина Вікторівна (спеціаліст вищої категорії)
 2. Процик Василь Володимирович (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 3. Стрільчук Степанія Іванівна (спеціаліст вищої категорії)
 4. Ставицька Ольга Володимирівна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 5. Щерба Надія Миколаївна (спеціаліст)

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОФЕСІЙ

Голова комісії: Тхір Ігор Любомирович (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)

Члени комісії:

 1. Юзьків Валентина Олександрівна (майстер в/н першої категорії, спеціаліст вищої категорії)
 2. Гамівка Надія Романівна (майстер в/н першої категорії)
 3. Олеськів Світлана Володимирівна (майстер в/н першої категорії)
 4. Пласконіс Оксана Михайлівна (майстер в/н другої категорії).
 5. Крива Лариса Петрівна (майстер в/н першої категорії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 6. Костик Григорій Петрович (викладач ІІ категорії)
 7. Семків Лілія Михайлівна (спеціаліст другої категорії)
 8. Тхір Надія Павлівна (спеціаліст другої категорії).
 9. Скоренький Микола Богданович (майстер виробничого навчання другої категорії)
 10. Яросевич Лілія Володимирівна (майстер в/н)
 11. Кухта Надія Петрівна (майстер в/н)
 12. Світова Алла Іванівна (майстер в/н)

Проблеми: «Форми та методи підвищення рівня знань і вихованості учнів».

Основні завдання та напрямки роботи методичної комісії: 

Завдання:

Підвищення якості навчально-виховного процесу.

 1. Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін і доповнень до навчальних програм.
 2. Вивчення та аналіз підручників і посібників з фаху.
 3. Удосконалення форм, методів і засобів теоретичного та методичного навчання.
 4. Планування і проведення робіт по комплексному методичному забезпеченню.
 5. Використання на практиці досягнень психолого-педагогічної науки та педагогічного досвіду.
 6. Організація роботи викладачів і майстрів за навчально-програмною документацією.
 7. Організація роботи по забезпеченню взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.
 8. Надання практичної допомоги в оволодінні сучасними методами навчання і виховання, підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки педагогічних працівників.
 9. Підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності педагогічних працівників.
 10. Вироблення у педагогів умінь і навичок самостійної роботи з метою вдосконалення педагогічної майстерності.
 11. Систематичне інформаційне забезпечення інженерно-педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін.

Напрямки:
1. Розвивати співпрацю викладача та учня, що є запорукою успішного навчання. Випробовувати нові форми активізації пізнавальної діяльності учнів.
2. Здійснювати розробку нових форм контролю якості та успішності знань з використанням тестових завдань, тестових програм та ін.
3. Якісно виконувати навчальні плани та програми, навчально-виховну роботу спрямовувати на пошук і застосування методів активного навчання та підготовки висококваліфікованих спеціалістів, патріотів своєї держави.
4. Забезпечувати сучасну технологію навчання.
5. Систематично вдосконалювати професійні, психолого-педагогічні знання викладачів та майстрів в/н, методичну майстерність, розвивати принципи педагогічної співпраці, надавати методичну допомогу молодим викладачам, майстрам виробничого навчання.
6. Підвищувати фаховий рівень викладачів, майстрів виробничого навчання шляхом стажування, відвідання виставок, семінарів, курсів з метою вдосконалення практичних навиків роботи з сучасною обчислювальною технікою, з передовими технологіями.
7. Працювати над розробкою та вдосконаленням навчально-методичних комплексів по предметах циклу.
8. Вивчати, розглядати навчально-методичну літературу, наукові публікації та використовувати їх в навчально-виховному процесі.

На сучасних персональних комп’ютерах члени методичної комісії навчають своїх учнів роботі в операційних системах WindowsXP та Windows 7 Professional та їх конфігуруванню, встановлення нового програмного та апаратного забезпечення, роботі в прикладних програмах пакету Microsoft Office2003/2007. Детально вивчаємо з учнями архітектуру персонального комп’ютера та будову, призначення і принцип роботи різних периферійних пристроїв: дисплеїв, відеоадаптерів, принтерів, клавіатур, миші, дігітайзерів, сканерів, плоттерів, цифрових фото- і відеокамер, цифрових проекторів, модемів, носіїв інформації, таких як дискети, CD, DVD-диски, flash. Уроки теоретичної підготовки проводяться з використанням мультимедійних засобів навчання.  Навчаємо учнів: здійснювати навігацію по комп’ютерних дисках, папках з використанням програми-провідника Windows Explorer, створювати свої папки, файли найрізноманітніших форматів, переглядати їх за допомогою файлового менеджера Total Commander, архівувати інформацію архіваторами WinRAR чи WinZIP, використовувати антивірусні програми Symantec Antivirus, NOD32, Avira.

У групах за професією “Оператор комп’ютерного набору, секретар-керівника” більшу увагу приділяємо вивченню основ діловодства. Навчаємо своїх учнів набирати тексти, створювати ділову документацію, редагувати та форматувати їх, створювати таблиці, формули, розв’язувати задачі і обчислювати значення функцій, створювати графічні зображення.

Учнів груп за професією “Оператор комп’ютерної верстки” навчаємо верстати поліграфічну продукцію, зокрема, бланки документів, газети, книжки, журнали, буклети, брошури з використанням пакетів програм Adobe Master Collection CS3, CorelDrawX4, систем верстки PageMaker, QwarkXPress, InDesign, а також навчаємо створювати презентації  за допомогою програми PowerPoint.

Учнів груп за професією “Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин” викладачі та майстри виробничого навчання навчають особливостям технічного обслуговування та ремонту лічильно-обчислювальних машин різних поколінь. Учні вивчають слюсарно-збиральні, електромонтажні роботи. Виконують роботу з радіоелементами та вузлами ПЕОМ, з контрольно-вимірювальними приладами. Вчаться працювати з технічною документацією, обслуговувати монітори, проводити діагностику, ремонт та обслуговування основних вузлів комп’ютерів, засобів електронної оргтехніки. Ознайомлюються з мережами та мережевим обладнанням

Учні всіх вищевказаних професій вчаться сканувати зображення, здійснювати обробку графічних зображень програмою Adobe Photoshop та розпізнавання сканованих зображень програмою Adobe FineRider. Навчаємо всіх учнів створювати WEB-сторінки, знайомимо з основами WEB-дизайну, навчаємо основам роботи з комп’ютерними системами та мережами на рівні користувача ПК, для здійснення пошуку інформації в локальній та всесвітній мережі Internet; навчаємо записувати інформацію на CD- DVD- диски, друкувати файли на принтері.  В навчальному процесі використовуємо мережу ІНТЕРНЕТ, відвідуємо WEB-сторінки, відправляємо повідомлення електронною поштою.

Щороку члени методичної комісії беруть участь у конкурсах професійної майстерності. Вже традиційними стали конкурс комп’ютерного малюнка, інтелектуальна гра-конкурс “Брейн-ринг”, радіогазета “Hard@Soft”, конкурс на швидкість та якість комп’ютерного набору тексту, комп’ютерне тестування та виконання комплексного контрольного завдання для учнів ІІ курсу на визначення рівня теоретичної  та практичної підготовки учнів за професією “Оператор комп’ютерного набору”.

Заходи проведення тижня професійної майстерності за професіями “Оператор комп’ютерної верстки”  та “Електромеханік з  ремонту  та обслуговування лічильно-обчислювальних машин”

Понеділок:

Адреса WEB-сайту методичної комісії                www.operator.tk.te.ua

Адреса електронної пошти           operator@tk.te.ua

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Голова комісії: Сеньків Галина Володимирівна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)

Члени комісії:

 1. Василик Надія Степанівна (спеціаліст вищої категорії)
 2. Савчук Михайло Петрович (спеціаліст)
 3. Монастирський Володимир Федорович (майстер в/н першої категорії)
 4. Мельник Роман Володимирович (майстер в/н першої категорії)
 5. Горманський Михайло Йосипович (майстер в/н першої категорії)
 6. Смакоуз Євген В’ячеславович (майстер в/н другої категорії)

Методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання радіотехнічних дисциплін здійснює підготовку фахівців за професією “Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. Регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів”.

Члени методкомісії, стаж роботи кожного з яких складає не менше 25 років, працюють над науково-методичною темою: “Шляхи і методи підвищення рівня знань і вихованості учнів”. Головне завдання викладачів і майстрів виробничого навчання забезпечити фундаментальну професійну та практичну підготовку майбутніх фахівців відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти. Висока кваліфікація, глибоке знання справи, вимогливість до себе допомагають членам методкомісії у вирішенні поставлених завдань.

Основні напрямки діяльності методичної комісії радіотехнічних дисциплін:

 1. Ознайомлення з державними документами, що стосуються питань освіти, змісту, організації та вдосконалення навчально-виховної роботи.
 2. Вивчення та аналіз програмних документів Міністерства освіти і науки України. Внесення та затвердження змін і доповнень до навчальних програм. Вдосконалення навчально-методичної документації.
 3. Систематичне поповнення професійних, психолого-педагогічних знань.
 4. Вдосконалення методів і засобів навчання. Впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих педагогічних технологій. Розробка шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 5. Комплексно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу та зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів і майстерень. Написання методичних розробок, конспектів лекцій, опорних конспектів, завдань-тестів і т.д.
 6. Забезпечення міжпредметних зв’язків, єдності теоретичного і виробничого навчання. Розвиток принципів педагогічного співробітництва.
 7. Використання позаурочних форм навчання: семінарів, факультативів, екскурсій, гуртків технічної творчості, консультацій. Організація проведення олімпіад, диспутів, конкурсів, участь у Декаді професій.

Підвищення професійного рівня та фахової майстерності. Участь і виступи на науково-методичних семінарах, педагогічних радах, засіданнях обласного методоб’єднання викладачів і майстрів виробничого навчання електрорадіотехнічних професій.

Навчальні дисципліни, які читаються майбутнім радіомеханікам:

 1. Основи монтажу та елементна база радіоелектронної апаратури.
 2. Електроніка і мікроелектроніка.
 3. Електрорадіовимірювання.
 4. Електрорадіоматеріали.
 5. Регулювання, обслуговування та ремонт радіотелевізійної апаратури.
 6. Основи телебачення.
 7. Схемотехніка побутової апаратури.
 8. Електротехніка з основами промислової електроніки.

Досягнення методкомісії:

 1. Диплом ІІ ступеня Міністерства освіти і науки України і Диплом управління освіти і науки обласної державної адміністрації за перемогу у Всеукраїнському огляді-конкурсі “Робітнича професія – 2009”. Конкурсна робота – презентація професії “Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури”.
 2. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для учнів.
 3. Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з предмету “Електротехніка з основами промислової електроніки”.
 4. Методрозробка “Регулювання та випробування випрямлячів”.
 5. Навчальний посібник “Модулі кольорових телевізорів та їх ремонт”.
 6. Довідник до вивчення теми “Електричні кола постійного струму”.

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙ “СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ” ТА МЕТАЛООБРОБНИХ ПРОФЕСІЙ

Голова комісії: Ткачук Валентина Іванівна (Заслужений вчитель України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)

Члени комісії:

 1. Кушнір Ярослав Миколайович (спеціаліст вищої категорії)
 2. Барабаш Микола Володимирович  (спеціаліст вищої категорії)
 3. Винник Петро Іванович (майстер в/н першої категорії)
 4. Щербицький Василь Іванович (майстер в/н першої категорії)
 5. Заруденський Василь Станіславович (майстер виробничого навчання першої категорії)
 6. Трофимчук Тетяна Іванівна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач-методист)
 7. Гірняк Ярослав Степанович (майстер в/н першої категорії)
 8. Курочка Петро Ярославович (айстер в/н першої категорії)
 9. Гавришко Володимир Іванович (майстер в/н першої категорії)
 10. Пицишин Володимир Ярославович (майстер в/н другої категорії)
 11. Сеньків Гальна Володимирівна (викладач вищої категорії)
 12. Олійник Микола Петрович (майстер в/н першої категорії)

Члени методичної комісії в цьому навчальному році працювали над проблемою: «Форми і методи підвищення рівня знань і вихованості учнів»

Основні напрями роботи методичної комісії:

 1. Підвищення наукового рівня навчально-виховного процесу.
 2. Удосконалення організації і планування навчальної, виховної і виробничої діяльності на відділенні професійної підготовки.
 3. Організація роботи по забезпеченню взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.
 4. Робота по покращенню та вдосконаленню теоретичного навчання – основи професійної підготовки.
 5. Аналіз стану і результатів навчально-виховного процесу, якості знань і вмінь учнів.
 6. Планування координації і проведення робіт по комплексному, методичному забезпеченню навчально-виховного процесу засобами навчання, формування папки документів по професії.
 7. Підбір, планування і організація впровадження в навчально-0виховний процес досягнень педагогічної науки, техніки, науково-методичних рекомендацій, нових державних стандартів по професії.
 8. Вивчення, узагальнення, розповсюдження і впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання.
 9. Організація відкритих уроків.
 10. Організація роботи по впровадженню нових досягнень науки, техніки і технології виробництва.

Токар-фрезерувальник – цінний працівник механічного цеху, тому що він може виконати операцію на будь-якому верстаті й будь-якої складності. Набуваючи досвіду та підвищуючи свою кваліфікацію, верстатник поступово оволодіває навиками робітника більш складної професії – наладника верстатів.

Токар-фрезерувальник повинен знати:

 • конструкцію токарного і фрезерного верстату і правила користування ними;
 • способи перевірки роботи верстатів;
 • призначення і застосування пристроїв, приладів, різальних і вимірювальних інструментів;
 • правила заточування різальних інструментів з інструментальних сталей і твердих сплавів;
 • вплив змащувально-охолоджувальних рідин на шорсткість поверхні і стійкість різального інструменту;
 • основні правила визначення режимів різання, застосування допусків і посадок, способи попередження браку.Токар-фрезерувальник повинен вміти:
 • читати креслення;
 • встановлювати і використовувати пристосування і прилади, різальний і вимірювальний інструмент;
 • виконувати операції обточування, фрезерування, свердління, центрування, нарізування різьби плашками, мітчиками, різцями, гребінками.

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЇ «ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ, БЛЯХАР»

Голова комісії: Гуменюк Ігор Всеволодович (Заслужений працівник освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)

Члени комісії:

 1. Трофимчук Тетяна Іванівна (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)
 2. Коваль Андрій Романович (майстер виробничого навчання)
 3. Батик Микола Степанович (майстер виробничого навчання першої   категорії)
 4. Чайківський Володимир Петрович (майстер виробничого навчання першої категорії)
 5. Полигач Зіновій Миколайович (майстер виробничого навчання першої категорії)
 6. Любасюк Ростислав Михайлович ( майстер виробничого навчання)

Члени методичної комісії в цьому навчальному році працюють над проблемою: “Особистісно-зорієнтований підхід при підготовці висококваліфікованого спеціаліста”.

Основні напрямки роботи методичної комісії:

 • Організація вивчення нормативних документів та інструктивних матеріалів з питань освіти.
 • Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін і доповнень до навчальних програм.
 • Систематичне вивчення та аналіз підручників і посібників з фаху.
 • Вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та педагогічного досвіду.
 • Вивчення та аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень.
 • Надання практичної допомоги в оволодінні сучасними методами навчання і виховання, підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки.
 • Систематичне інформаційне забезпечення з питань педагогіки, психології, фахових    дисциплін.
 • Сприяти виробленню у педагогів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного   підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

Заходи по вивченню і підвищенню рівня знань, умінь і навичок учнів:

 • Аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів, труднощів в опануванні програмним матеріалом і  на цій основі розробка шляхів підвищення ефективності навчального процесу.
 • Проведення контрольних робіт за єдиними завданнями.
 • Результативність державної кваліфікаційної атестації.
 • Використання активних форм усної перевірки знань.
 • Розробка і складання завдань різної складності для індивідуальної роботи з учнями.
 • Організація роботи по підвищенню якості знань учнів. Проведення консультацій.
 • Залучення учнів до роботи в гуртках технічної творчості.
 • Організація взаємовідвідування членами методичної комісії уроків теоретичного і виробничого навчання з метою вивчення рівня знань,  вмінь і навиків учнів.
 • Організація самостійної роботи учнів.
 • Вивчення результативності позакласної роботи і впливу її на підвищення рівня знань, вмінь і навиків учнів.

Заходи з підвищення фахової майстерності:

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду:

 • кожному члену методичної комісії, що має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально-виховної роботи, виступити з обміном досвіду на засіданні комісії. Ознайомити колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, взаємовідвідування, виховних заходів;
 • на засіданні методичної комісії систематично ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної,  методичної та фахової літератури, загально-педагогічними періодичними виданнями;
 • запровадити проведення творчих звітів;
 • продовжувати співпрацю з Тернопільським національним педагогічним університетом,  зокрема, в розробці особистісно-зорієнтованого навчання і Тернопільським державним технічних університетом;
 • створити творчу групу щодо вивчення і впровадження в практику роботи усіх членів комісії кращого педагогічного досвіду;
 • підтримувати творчі зв’язки (обмін досвідом роботи) із спорідненою цикловою комісією факультету інженерної механіки, проводити спільні засідання.

2.    Взяти участь в аукціоні педагогічних ідей «Шляхи підвищення ефективності кроку».
3.    Приймати активну участь в роботі семінарів-практикумів, науково-практичних конференціях коледжу.
4.    Бути активним учасниками засідань обласних методичних об’єднань.
5.    Кожному викладачу і майстру виробничого навчання працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.
Вміння зацікавити і навчити, використання нових педагогічних технологій найефективніших методів і форм навчання – основи педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання комісії. Глибокі знання, ерудиція і професіоналізм забезпечують проведення занять на високому науково-методичному рівні, дають можливість раціоналізувати навчальний процес і забезпечити міцні знання учнів.

Кожен урок – це пошук нового, цікавого. Навчити працювати на уроці – таке завдання викладачів та майстрів виробничого навчання, які не тільки навчають учнів, а й діляться досвідом з колегами коледжу та інших професійно-технічних закладів області.
Учні неодноразово були учасниками конкурсів професійної майстерності, де займали призові місця. Багато випускників  продовжують навчання в Тернопільському державному технічному університеті ім. І. Пулюя на механіко-технічному і механічному факультетах, після закінчення якого стають висококваліфікованими фахівцями і продовжують справу своїх наставників.
Члени методичної комісії приймали участь у розробці завдань теоретичного туру Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Електрогазозварник», а також у Всеукраїнському огляді-конкурсі Робітнича професія-2009, де були призерами номінації «викладач».
Значну увагу члени комісії приділяють  розробці комплексно-методичного та матеріального забезпечення предметів первинної професійної підготовки. Кабінети та майстерні обладнанні  постійними та змінними стендами, автоматизованими технічними засобами навчання, плакатами, таблицями, макетами, тренажерами , комплектами дидактичних засобів навчання. На базі кабінету «Обладнання і технологія газозварювальних робіт» неодноразово проводились заняття для слухачів Всеукраїнської школи передового досвіду, слухачів курсів підвищення кваліфікації обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти.

Вагомий внесок викладачів у створенні підручників і посібників. Підручники для професійно-технічного навчання, яким надано Гриф Міністерства освіти і науки України і видано за рахунок коштів державного бюджету:

 • “Обладнання і технологія газозварювальних робіт” (2005 р.).
 • “Технологія електродугового зварювання” (2006 р.).
 • “Обладнання і технологія слюсарно-складальних робіт” (2008 р.).

Посібники:

 • “Обладнання та технології зварювальних робіт” (Навчально-ілюстративні матеріали з дугового та газового зварювання і різання металів) (2009 р.).
 • Програмовані завдання з курсу  “Обладнання і технологія електрогазозварювальних робіт” (2004 р.).
 • “Збірник завдань з технічного креслення” (2009 р.).
 • “Методичні вказівки до написання випускних екзаменаційних робіт” (2010 р.).

Комплект підручників для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії “Електрогазозварник” в професійно-технічних закладах освіти: “Обладнання і технологія газозварювальних робіт” та “Технологія електродугового зварювання”, які висунуті на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

У нас не лише навчають… і у творчому звіті.

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЇ “СОЦІАЛЬНИЙ РОБІТНИК, ГУВЕРНЕР”, “АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ, ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ”

Голова комісії: Пицишин Тетяна Анатоліївна (спеціаліст першої категорії).

Члени комісії:

 1. Бричко Сергій Михайлович (спеціаліст першої категорії)
 2. Заруденська Віра Євгенівна (майстер в/н другої категорії)
 3. Єрмакова Тетяна Анатоліївна (спеціаліст)
 4. Гупка Віра Михайлівна (майстер в/н другої категорії)
 5. Пекельна Галина Павлівна (спеціаліст)
 6. Стрільчук Степанія Іванівна (спеціаліст вищої категорії)
 7. Слободна Надія Богданівна (спеціаліст першої категорії)
 8. Хитряк Валентина Миколаївна (спеціаліст вищої категорії, старший викладач)
 9. Пістун Олена Михайлівна (майстер в/н)
 10. Мартинюк Ольга Дмитрівна (спеціаліст)

В методичну комісію входять викладачі та майстри виробничого навчання, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за двома напрямками : « Агент з організації туризму; екскурсовод» та « Соціальний робітник; гувернер».
Проблема над якою працює комісія : « Індивідуальний підхід при підготовці висококваліфікованого робітника».
Девіз : « Ключ від успіху – в методиці»
Завдання:

 • Удосконалення методичної підготовки кожного педагогічного працівника.
 • Забезпечення високого рівня викладання предметів і проведення виробничого навчання.
 • Підвищення якості навчання і виховання.
 • Розробка комплексно – методичного забезпечення професій відповідно Держстандартам.
 • Пошук нових форм і методів проведення уроків професійно – теоретичної і професійно – практичної підготовки.
 • Застосування інноваційних технологій навчання і виховання.

Напрями роботи : навчально-виховна , організаційно – предметна, позакласна .
Пріоритети :
1. Виховання творчої , гармонійної розвиненої особистості.

Інтелектуально – пізнавальна гра « Тернопільські забави».

 Презентація вишиванки

Традиційна посвята в професію « Агент з організації туризму; екскурсовод»

  

2. Створення умов для розкриття творчих здібностей.

Виставка робіт учнів професії : « Соціальний робітник, гувернер»

  

Створюємо маршрут

  

3. Розвиток навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Започатковуємо під керівництвом майстрів виробничого навчання екскурсії для учнів та працівників коледжу.

  

4. Робота з обдарованими дітьми.

Наші досягнення – це перемога на Всеукраїнському конкурсі-огляді « Робітнича професія» в номінації учні ПТНЗ за презентацію документального фільму «Витоки…».

Гора Аліна –переможець конкурсу. 

5. Тісна співпраця педагогів і учнів у проведенні позакласних заходів, вечорів відпочинку , майстер – класів.

Вечір туристичного дозвілля.

 « Перед тобою поклонюсь» ( вечір 
присвячений вчителю).

Майстер – клас по роботі з бісеру у територіальному центрі обслуговування одиноких і малозабезпечених громадян. Майстер Заруденська В.Є.

 Майстер – клас по роботі з бісеру у  
коледжі проводять учениці групи СПГ -24

6. Розробка різних дидактичних засобів( тестових завдань, дидактичних карток, проблемних питань , термінологічних кросвордів).

7. Постійне удосконалення фахової майстерності і участь у засіданнях обласних комісій.
Засідання обласної методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання з професії « Соціальний робітник ; гувернер».

  

Участь у рекламному турі по  бальнеологічним курортам західного регіону.

8. Співпраця з Тернопільським національним педагогічним університетом ім.В.Гнатюка, туристичними фірмами, соціальними закладами.

 

Співпраця з туристичними фірмами.

Директор ПМП « Мандри – Світ»

Романська І.Д.

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВ’Я І ОСНОВ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

Голова комісії: Коханівський Богдан Петрович (викладач вищої категорії, старший викладач)

Члени комісії:

 1. Грінкевич Володимир Миколайович (викладач ДПЮ вищої категорії, школа безпеки БЖД)
 2. Миколюк Мирослав Степанович (спеціаліст ДПЮ першої категорії)
 3. Кіцінський Роман Миколайович (викладач першої категорії, тренер з шахів)
 4. Теслюк Ольга Олександрівна (викладач МСП другої медичної категорії)
 5. Левковська Тетяна Вікторівна (викладач другої категорії, тренер з ритмічної гімнастики)
 6. Пекельна Галина Павлівна (викладач МСП вищої медичної категорії)

На кафедрі працюють гуртки позакласної роботи з атлетичної гімнастики, з гирьового спорту, з футболу, з шахів та з ритмічної гімнастики.

  

Фізичне виховання формує здоровий спосіб життя, що постає захистом для молодих людей перед шкідливими та згубними звичками, допомагає досягти довершеності в освоєнні краси та здоров’я власного тіла.

  
  

Як відомо, взірцем для студента має бути не лише слово його вчителя, а також його особистий приклад. Бо виховує все – речі, хода, зовнішній вигляд і головне особистий приклад. Тому у Технічному коледжі заняття спортивних секцій із задоволенням відвідують і викладачі коледжу.

  
  

Студенти коледжу регулярно стають чемпіонами та призерами з різних видів спорту, за що нагороджуються грамотами, дипломами, преміями і цінними призами. Такі спортивні успіхи досягаються завдяки щоденним тренуванням команд коледжу, спартакіадам навчального закладу, турнірам із настільного тенісу, міні-футболу, футболу та волейболу, товариські зустрічам, богатирським іграм та іншим змаганням.