Конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою, у якому приймає участь один з членів команди. Кожний учасник отримує схему електричну принципову, комплект радіоелементів та монтажне обладнання. Необхідно виконати трасування плати на персональному комп’ютері з використанням прикладного програмного забезпечення (LayOut) та виготовити плату з одностороннім монтажем з нанесенням малюнка фоторезистивним методом. При виконанні креслення (малюнка) друкованої плати необхідно забезпечити раціональне розміщення елементів один відносно одного з точки зору взаємозв’язків і впливів, передбачити естетичне, геометричне розміщення елементів, відсутність перемичок, рівномірне розміщення елементів на площині друкованої плати та звернути увагу на питому завантаженість площі плати (кількість деталей на одиницю площі). Розміщення радіоелементів на друкованій платі повинно відповідати варіанту розміщення, вибраному шляхом жеребкування перед початком конкурсу. Після підготовчого етапу з виготовлення друкованої плати учасник команди, що приймає участь у даному конкурсі, виконує монтаж схеми та демонструє її працездатність. Оцінка завдання здійснюється за критеріями, що затверджується журі олімпіади з радіоелектроніки.

Критерії оцінювання Переглянути
Завдання Переглянути