В період з 21.06.2016 по 27.06.2016 року відбувся захист дипломних проектів випускників спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті».

До складу екзаменаційної комісії входили:

Голова комісії:  Гордій Володимир Дмитрович – начальник відділу обліку та аналітики ПАТ «Тернопільське АТП-16127»;

Заступник голови:  

  • Волошин Віталій Несторович, к.т.н., заступник директора ТК ТНТУ з навчальної роботи;

Члени комісії:

  • Фігурка Ярослав Романович, голова циклової комісії автомобільних перевезень, викладач автомеханічних дисциплін;
  • Волошин Ярослав Федорович, викладач автотранспортних дисциплін;

Секретар комісії:

  • Лотоцька Вікторія Миколаївна, викладач автомеханічних дисциплін.

Екзаменаційна комісія заслухала доповіді 52 студентів денної форми навчання, які були допущені до захисту дипломних проектів і пройшли підготовку згідно навчального плану даної спеціальності.

Дипломні проекти мали типову для даної спеціальності структуру і стосувалися вдосконалення технологічних процесів перевезень пасажирів та вантажів на конкретних маршрутах і в конкретних підприємствах (ТОВ МВ «Стеллар», ПАТ «Тернопільське АТП 16127», КП «Міськавтотранс» ТМР, ТОВ «СУШП «Діана Інтернаціональ ЛТД» і багато інших провідних транспортних підприємств).

Тематика дипломних проектів стосувалась організації міських, приміських, міжміських пасажирських перевезень, організації перевезень промислових, сільськогосподарських вантажів, будівельних матеріалів на різних типах маршрутів по Україні, області, місту та в міжнародному сполученні.

В проектах ґрунтовно досліджено пасажиро- та вантажопотоки, вибрано рухомий склад у відповідності до кожного маршруту з врахуванням новинок автомобілебудування, детально розраховано необхідні техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу, визначено способи та засоби навантажувально-розвантажувальних робіт, грамотно класифіковано вантажі.

В цілому випускники спеціальності продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки. Шестеро з них, а саме: Влох К.А., Волошина С.В., Гуменюк І.Д.,  Мосейко Ю.В., Панькуш О.В., Тернова І.І. одержали дипломи з відзнакою. 

Згідно результатів захисту дипломних проектів 52 випускникам, які навчалися за спеціальністю 5.07010102 „Організація перевезень і управління на автотранспорті“ присвоєно кваліфікацію техніка-технолога (механіка) і видано дипломи молодшого спеціаліста.

Захист відбувся

{gallery}news/2016/2016_07_14/1/1.1{/gallery} 

Захист дипломного проекту студентки групи ОТП-411 Найко Наталі

{gallery}news/2016/2016_07_14/1/1.2{/gallery} 

Екзаменаційна комісія

{gallery}news/2016/2016_07_14/1/1.3{/gallery}