3.03.2015р. відбулося засідання методичної ради коледжу. Голови циклових (методичних) комісій представили на розгляд методичної ради матеріали, попередньо обговорені, опрацьовані та які пройшли експертизу на засіданнях викладачів циклових (методичних) комісій. Голова методичної ради коледжу Шевчук Я.Д. запропонував затвердити, схвалити та рекомендувати для використання в освітньому процесі коледжу матеріали викладачів з комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін. На засіданні методичної ради також були затверджені рекомендації для викладачів з розробки тестових завдань для проведення поточного та підсумкового контролю якості знань студентів за допомогою автоматизованої системи Atutor. На розгляд ради було представлено 43 методичних матеріали. З них: навчальних посібників – 4, конспектів лекцій – 9, методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з 6 дисциплін, методичні вказівки до підготовки і виконання практичних робіт з 4 дисциплін, для самостійної роботи студентів з 6 дисциплін, з виховної роботи 10 та інші.

Секретар методичної ради Брикса О.Л.

{gallery}news/2015/2015_03_11/1{/gallery}