Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної  комісії  Коледжу.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: 

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа  державного  зразка  (оригінал)  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого  здійснюється  вступ, і додатка до нього;
 • сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  участь  у  конкурсі  за результатами  вступних  іспитів  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти, зарахування  за  співбесідою,  зарахування  за  квотами-1  (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого  здійснюється  вступ,  і додатка до нього;
 • копію  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • вісім кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • 5 конвертів;
 • дві паперові папки (папка із зав’язками та папка-швидкозшивач);
 • медична довідка форми 086-О (подається при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника).

Інші  копії  документів  подаються  вступником,  якщо  це  визначено особливими  умовами  вступу  на  відповідні  конкурсні  пропозиції,  установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали  документів  для  участі  в  конкурсі  подаються  вступником  лише один раз (виконання вимог до зарахування).