Професія «Гувернер. Соціальний робітник».

Якщо Ви – розумна, цікава, комунікабельна людина з оптимістичними поглядами на життя, якщо у Вас добре,  співчутливе серце і Ви вмієте аналізувати людські стосунки, прагнете бути корисним іншим  людям, то професія «Гувернер. Соціальний робітник» саме для Вас.

Зі змінами у суспільстві змінилися умови і рівень життя, підвищилась роль жінок у виробничому, культурному і політичному житті суспільства. З’явилась необхідність у визнанні й поширенні професії «Гувернер. Соціальний робітник».

{source}<iframe width=”100%” height=”400″ src=”https://www.youtube.com/embed/D8luuyYhXYU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}

Ця професія належить до професій типу «Людина – людина». Виникла  вона у зв’язку з доцільністю індивідуального домашнього навчання та виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, а також допомоги людям похилого віку і непрацездатним громадянам.

Гувернер – професія нелегка і дуже відповідальна. Гувернер забезпечує догляд, оздоровлення, режимні процеси дитини, вивчення і всебічний розвиток її особистості. Також задовольняє інтелектуальні та емоційні потреби дитини, готує її до виконання необхідних соціальних ролей (зокрема, до навчання у школі), використовуючи ефективні методи, засоби і форми роботи. Гувернер надає кваліфіковану допомогу під час підготовки дитини до навчання у школі, в період адаптації до нового шкільного режиму або допомагає учням, які відстають у навчанні. Свою специфіку має і робота гувернера з навчання дітей іноземних мов, музики, танцям, образотворчому мистецтву.

У процесі навчання та виховання гувернер  розвиває здібності дитини, формує навики самостійної роботи, забезпечує загальнокультурний розвиток дитини, спостерігає,  як розвиваються діти й обговорює з батьками проблеми їх розвитку, займається корекцією поведінки дітей, їх звичок.

Соціальний робітник – цілитель, рятівник людських душ, який присвячує себе справі допомоги іншим.Професія вимагає глибоких знань вікової та соціальної психології, педагогіки, соціології, правознавства, економіки, домоведення, основ медичних знань, професійної етики.

Професія пред’являє специфічні вимоги:

·   гувернер навчає дітей рахувати, читати, писати, організовує для них ігри, розповідає казки, цікаві історії, тому він повинен бути зібраним, організованим, терплячим;

·   гувернер, соціальний робітник повинен бути комунікабельною, широко освіченою, ерудованою людиною, бути здатним до співпереживання;

·   гувернер, соціальний робітник повинен мати гарні манери, високий рівень загального інтелекту, широкий кругозір, ерудицію, хорошу координацію рухів;

·   гувернер, соціальний робітник повинен бути емоційно врівноваженою, бажано жвавою людиною із сильним характером,  спостережливою, з високими показниками пам’яті, вмінням переключати і розподіляти увагу, мати розвинене наочно-образне і абстрактно-логічне мислення.

Важливо бути охайним, пунктуальним, приємним у спілкуванні, доброзичливим, готовим прийти на допомогу іншій людині, добрим, привітним і уважним.

Набуті в нашому навчальному закладі  професійні знання, вміння і навички можна використати, працюючи:

  • соціальним робітником в органах соціального захисту та підтримки населення; відділеннях і центрах соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді; установах системи соціального забезпечення, громадських організаціях, закладах дозвілля, клубах за місцем проживання;
  • гувернером у сім’ї, в дитячих навчальних  закладах.

У  підготовці фахівців за професією «Гувернер. Соціальний робітник» беруть  участь викладачі і майстри виробничого навчання високої кваліфікації, які мають великий досвід педагогічної та практичної роботи. Набуті знання і вміння, поглиблене вивчення іноземних мов та робота з персональним комп’ютером  допоможуть не тільки у вашій професійній діяльності, але й в особистому зростанні.

{gallery}professions/guverner{/gallery}