Відокремлений структурний підрозділ “Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя” прийме на роботу на постійній основі кандидатів наук для викладання фахових дисциплін та дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки на бакалавраті за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Вимоги:

  • освіта – повна вища бажано за спеціальностями галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка;
  • бажані наукові спеціальності галузей науки: 01 – фізико-математичні(група спеціальностей 01.05.00 – інформатика і кібернетика); 05 – технічні (група спеціальностей 05.13.00 – інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація).

Розглянемо також пропозиції кандидатів наук за іншими науковими спеціальностями.

За більш детальною інформацією звертатися за телефонами (0352) 28-19-66, (0352) 26-95-34 або на електронну адресу: tktdtu@ukr.net.

Резюме можна надсилати за адресою tktdtu@ukr.net.