14.04.2016 року відбулася атестація педагогічних працівників.   Метою атестації є  стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. Попередньо всі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації (стажування). На  них була складена характеристика діяльності у міжатестаційний період і заслухані звіти роботи. За результатами атестації атестаційними комісіями Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя та управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації  прийняті такі рішення:

  • 7 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
  • 3 працівникам присвоєно звання «викладач-методист» та 1 –  «старший викладач».
  • 23 працівники відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Атестаційна комісія Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя присвоїла кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 1 викладачу, «спеціаліст другої категорії» 5 викладачам. 

{gallery}news/2016/2016_04_20/1{/gallery}