Голова комісії: Метюк  Т.В. - викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

Члени комісії:

 1. Михайлишин У. І.  - викладач німецької мови, кандидат філологічних наук, 
 2. Мартин Г. М. - викладач німецької мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, методист, 
 3. Тверда І. Т. - викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач,
 4. Захарків І. М. - викладач французької та англійської мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач,
 5. Оніщук І. В. - викладач німецької мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач,
 6. Хмелівська Н. Б. - викладач німецької мови, спеціаліст вищої категорії,
 7. Боровик І. І. – викладач англійської мови, спеціаліст I категорії,
 8. Боргула О. О. -  викладач англійської мови, спеціаліст I категорії,
 9. Кодлюк І. В. -  викладач англійської мови, спеціаліст II категорії,
 10. Олендер К. П. - викладач англійської мови, спеціаліст II категорії,
 11. Венгер О. Б. - викладач англійської мови, спеціаліст,
 12. Гречко М. М. - викладач англійської мови, спеціаліст.

Історія циклової комісії іноземних мов починається з 1990 року, ще у Тернопільському технікумі радіоелектронного приладобудування і продовжує своє існування вже у Технічному коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя.

За період функціонування циклової комісії, як структурної одиниці, її завідувачами були досвідчені педагоги, знавці іноземних мов: Дітковська В. М. – викладач англійської мови, Кан Л. І. – викладач англійської мови. Також працювали викладачі: Шинкаренко М. П., Мартин Н. В., Мончак І. Г., Златів І. П., Василик Н. О., Вирста С. А., Василик Н. Б., Білоус А. В., Ющак О. М.. Вони сприяли розвитку кращих традицій іноземної філологічної науки, формуванню науково-методичної школи комісії та навчальних методик викладання іноземних мов. 

Нове покоління фахівців поєднавши мудрість поколінь науковців з молодим інтелектом продовжує та розвиває філологічні, педагогічні та методичні традиції своїх попередників, збагачуючи їх новими науковими та навчально-методичними інноваційними дослідженнями та впровадженнями. 

Сьогоднішнє життя циклової комісії – це поєднання традицій з новітніми навчальними технологіями. Викладачі, використовуючи власний багаторічний досвід, впроваджують у практику інноваційні методики викладання іноземних мов, основні принципи яких спрямовані на досягнення відповідності іншомовної підготовки студентів до стандартів європейської освіти. 

Циклова комісія забезпечена необхідною навчально-методичною літературою, технічними засобами, комп’ютерною технікою тощо. Також для підвищення свого рівня володіння іноземними мовами студенти мають можливість користуватися мультимедійними засобами в аудиторії з інтерактивною дошкою та лінгафонною апаратурою.

Викладачі циклової комісії всю роботу спрямовують на пошук і застосування методів активного навчання та підготовку висококваліфікованих спеціалістів і гідних громадян України. Заохочують та підтримують кращі починання викладачів та студентів. Працюють над розробкою навчально-виховного комплексу у відповідності з навчальними програмами. Викладачі зосереджують методичну роботу на розробці активних методів та форм навчання шляхом розробки планів занять, рольових ігор, проведення відкритих навчальних занять.

Викладачі, члени циклової комісії іноземних мов, ставлять перед собою за мету постійно вдосконалювати педагогічну майстерність, поповнювати професійне, психолого-педагогічне звання педагогічного працівника, підвищувати моральний рівень, надавати допомогу молодим викладачам, розвивати принципи педагогіки співробітництва.

Змістовий та художній рівень навчальних кабінетів відповідає сучасним вимогам. У фахових кабінетах, які естетично оформлені, є тематичні куточки, збірки літератури, методичні розробки.

Для вдосконалення навиків та вмінь студентів викладачами циклової комісії ведуться курси поглибленого вивчення іноземної мови. Студенти і викладачі працюють за сучасними методиками з використанням аудіо та відео матеріалів, комп’ютерних програм. Створено три групи з вивчення англійської мови та група з вивчення німецької мови враховуючи рівень володіння іноземною мовою. Для підвищення рівня володіння іноземною мовою заняття проводять волонтери Американського Корпусу Миру.

Для заохочення студентів до вивчення мов викладачі проводять різноманітні позакласні заходи. Так, в рамках тижня іноземних мов проводяться: виставки стінгазет, літературні читання мовою авторів, перегляд документальних та навчальних художніх фільмів іноземною мовою. Студентам цікаво приймати участь у різноманітних розважально-пізнавальних програмах. Ось так ми святкували День Святого Валентина.