Голова циклової комісії Білоус Володимир Анатолійович

Склад циклової комісії:

 • Крива Лариса Петрівна
 • Пілярчук Ганна Йосипівна
 • Родзінська Лариса Тимофіївна
 • Стецик Андрій Зіновійович
 • Брояк Віта Орестівна
 • Ткач Галина Михайлівна
 • Залуцький Сергій Зіновійович
 • Андрійчук Наталя Євгенівна

 

Завдання комісії:

 • вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу з дисциплін фізика, хімія, біологія, екологія, безпека життєдіяльності та охорона праці
 • вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань і вмінь, як одного з найважливіших елементів навчального процесу
 • вдосконалення методики проведення позакласних заходів як фактора, що забезпечує високий рівень мислення
 • забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості.
 • впровадження у навчальний процес комп`ютерних технологій
 • виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, розвиток їх алгоритмічного мислення, ознайомлення з можливостями і застосуванням комп’ютерів та різних технічних засобів навчання, отримання навичок роботи з персональними комп’ютерами, з сучасним програмним забезпеченням, мультимедійними системами, аудіо та відеотехнікою. Це забезпечує сучасний рівень підготовки фахівця, відкриває шлях до розуміння інформаційних процесів, роль яких постійно зростає в суспільстві.

 

Члени циклової комісії

Білоус В.А. – викладач фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії природничих дисциплін

Пілярчук Г.Й. – викладач біології, медицини, спеціаліст вищої      категорії, викладач-методист

Родзінська Л.Т – викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 

Крива Л.П. - викладач фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

Брояк В.О. - викладач екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці, спеціаліст вищої категорії

 

Стецик А.З. - викладач фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії

Ткач Г.М. - викладач хімії, екології, спеціаліст вищої категорії

 

 

Циклова комісія природничих дисциплін забезпечує загальноосвітню та природничо-математичного циклу підготовку студентів усіх спеціальностей. Такі предмети, як фізика, хімія, біологія, екологія є профілюючими в Технічному коледжі,  і  їм приділяється велика увага.

Навчальний процес повністю забезпечений необхідними навчальними приміщеннями. До них належать: кабінети фізики (ауд. 307в , 320) і  фізична лабораторія, оснащені необхідними приладами, сучасним мультимедійним обладнанням, мають доступ до Інтернету, а також кабінет хімії і біології (ауд.315в), забезпечений приладдям, унаочненням, літературою, технічними засобами навчання.

 

Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій професійний рівень: проходять курси перепідготовки, стажування, вивчають та узагальнюють передовий досвід навчально-виховної діяльності передових викладачів, проводять відкриті заняття, працюють над своїми методичними розробками, заохочують та підтримують кращі починання викладачів та студентів у реалізації навчально-виховних проблем.

 

Викладач Білоус В.А. проводить семінар для викладачів фізики області: 

Викладачі хімії Ткач Г.М. та Родзінська Л.Т. вміють зацікавити студентів хімічними експериментами:

Викладач Стецик А.З. проводить відкрите заняття з фізики для викладачів обласного методичного  об'єднання:

Викладач біології Пілярчук Г.Й. проводить цікаві нестандартні заняття з біології на природі, велику увагу приділяє здоровому способу життя студентів

Родзінська Л.Т. проводить семінари з хімії на актуальні теми сучасності:

Ткач Г.М. проводить відкриту пару з хімії для викладачів коледжу:

Студенти коледжу люблять відвідувати лабораторію фізики після занять:

 

Пілярчук Г.Й. проводить виїзне засідання обласного методичного об’єднання в с. Рай  Бережанського району

ЦК природничих дисциплін співпрацює з викладачами американського коледжу м.Варенсбург

 

Методична робота

 1. Білоус В.А. Методичні вказівки для підготовки до занять з дисципліни: «Фізика»  – Тернопіль: ТК ТНТУ ім.І.Пулюя, 2013. – 33 с.
 2. Крива Л.П. Опорні конспекти лекцій з фізики. Механіка – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 33 с.
 3. Крива Л.П. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ ім.І.Пулюя, 2010. – 43 с.
 4. Крива Л.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 43 с.
 5. Білоус В.А. Методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. – 15 с.
 6. Крива Л.П. Методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Фізика»  - Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 20 с.
 7. Білоус В.А. Методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ, 2011. – 36 с.
 8. Крива Л.П. Опорні конспекти з дисципліни «Астрономія» – Тернопіль: ТК ТНТУ імені Івана Пулюя, 2010. – 27 с.
 9. Пілярчук Г.Й. Інтерактивні технології навчання на заняттях біології. – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2009 – 13с.
 10. Пілярчук Г.Й. Здоровий спосіб життя як основний аспект виховання підлітків при вивченні біології з дисципліни: «Біологія» – Тернопіль: ТКТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 69 с.
 11. Ткач  Г.М. Зошит для лабораторних робіт з біології для студентів І курсу – Тернопіль: ТКТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 32 с.
 12. Родзінська Л.Т. «Харчові добавки і їх вплив на організм людини». Методичні вказівки для самостійного вивчення теми з дисципліни «Хімія». – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2012 – 30 с.
 13. Ткач Г.М. Продукти харчування очима хіміка (рекомендації при виборі продуктів харчування) / Укладач – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 86 с.
 14. Ткач Г.М. Зошит для лабораторних робіт з хімії для студентів 2 курсу – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – 14 с.
 15. Ткач Г.М. Зошит для лабораторних робіт з хімії для студентів І курсу – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – 22 с.
 16. Ткач Г.М. Розв’язування розрахункових задач з хімії: Навчальний посібник – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2009. – 67 с.
 17. Ткач Г.М. Хімія (навчальний посібник для студентів 2 курсу ) – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 133 с.
 18. Ткач Г.М. Природно-заповідний фонд тернопільської області – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2009. – 31 с.