Циклова комісія викладачів математики забезпечує фундаментальну підготовку з циклу математичних дисциплін студентів усіх спеціальностей. Математичні дисципліни є профілюючими в Технічному коледжі, і їм приділяється велика увага.

Голова циклової комісії – Школьна Валентина Степанівна

Склад циклової комісії:

 1. Мала Ніна Василівна
 2. Макосій Степан Трохимович
 3. Бойко Галина Павлівна
 4. Кметь Зіновія Іванівна
 5. Радик Христина Теодозіївна
 6. Фігурська Любов Володимирівна
 7. Погорілець Анна Володимирівна

Якісний склад комісії:

 • Викладачам циклової комісії Малій Н.В., Макосію С.Т., Бойко Г.П., Школьній В.С., Кметь З.І., Радик Х.Т. та Фігурській Л.В. присвоєно вищу категорію, Погорілець А.В. – спеціаліст.
 • Викладачі Мала Н.В., Макосій С.Т., Школьна В.С., Бойко Г.П. мають присвоєне звання «викладач-методист», Радик Х.Т. і Кметь З.І. – звання «старший викладач».
 • Фігурська Л.В. є кандидатом педагогічних наук.
 • Викладачі Макосій С.Т. та Школьна В.С. мають відзнаку «Відмінник освіти України».
 • Викладачу Малій Н.В. присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

Основні завдання комісії:

 • Підвищувати ефективність навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання та здійснення особистісно-зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі.
 • Вдосконалювати навчально-методичне забезпечення.
 • Розробляти ефективні форми і методи навчально-виховної роботи.
 • Заохочувати та підтримувати починання викладачів та студентів у напрямку реалізації навчально-виховних проблем. Срямовувати вю роботу на пошук і застосування методів активного навчання та підготовку висококваліфікованих спеціалістів.
 • Інтегрувати навчання з наукою, культурою, виробництвом; дбати про вироблення в студентів високого професіоналізму, виховання професійної честі, відповідальності.
 • Вдосконалювати методичну майстерність, систематично поповнювати професійні, психолого-педагогічні знання педагогічних працівників, підвищувати їх моральний рівень, розвивати принципи педагогіки співробітництва.
 • Забезпечувати міжпредметні зв’язки, тісну єдність теоретичного і виробничого навчання.

 

Навчально-матеріальна база

Навчальний процес з математичних дисциплін забезпечується в трьох навчальних кабінетах:  математики (ауд. 303в, ауд.309в) та вищої математики (ауд. 311). Кабінети циклової комісії забезпечені необхідною навчальною та методичною літературою, методичним та дидактичним матеріалом, наочними посібниками та технічними засобами навчання. Зокрема, в кабінеті № 311 встановлено інтерактивний комплекс, до складу якого входять системний блок, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, лазерний принтер, планшетний сканер.

 

Робота комісії (професійне спрямування)

Основним завданням циклової комісії є навчання студентів. Форми і методи навчання викладачі визначають в залежності від мети та змісту заняття, рівня знань і загального розвитку студентів тієї чи іншої групи, їх спеціальності. Завдання викладачів математики – забезпечити студентів коледжу системою знань з математичних дисциплін, озброїти методами наукового мислення і виховати в них творче відношення до пізнавальної і практичної діяльності.

Кожне заняття викладачів – це методично обґрунтоване планування, взаємодія викладача із студентами, відносини, які прийнято називати системою «викладач-студент». Викладачі математики все більше застосовують методичні прийоми, які забезпечують активність студентів і самостійність їх мислення в процесі вивчення нового матеріалу; прийоми, направлені на створення і розв’язанняпроблемних ситуацій.

Досвід роботи показує, що розвивати пізнавальну діяльність студентів якимось одним методом практично неможливо. Як багатогранне життя, так і багатогранні інтереси, здібності і прагнення студентів, тому необхідна різнобічна педагогічна дія під час навчання і в позаурочний час. Викладачі професійно проводять заняття і консультації.

Під керівництвом викладачів математики студенти коледжу ведуть пошукові роботи з математики, з якими виступають на студентських науково-технічних конференціях в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Студенти коледжу приймають участь в обласних олімпіадах з математики та вищої математики, на яких займають призові місця.

Так, студентка Лазечко Христина (гр. ОВ-108) зайняла перше місце з математики (2008 р.), Будна Христина (гр. ОТП-111) зайняла друге місце з математики, (2012 р.), Кіфер Віктор (гр. ОКС-206) зайняв друге місце з вищої математики (2012 р.), Лотоцький Іван – друге місце з математики, Доскоч Віталій (гр. ОКС-206) зайняв друге місце з вищої математики (2013 р.), Жилавський Богдан (гр. ОКС-206) зайняв друге місце з вищої математики (2014 р.).

Викладач Мала Н.В. кілька років поспіль готує студентів для участі в обласних олімпіадах, які є призерами обласних олімпіад серед вищих закладів I-II рівня акредитації. Так, її вихованець Кіфер Віктор (гр. ОКС-106) в 2011 р. переміг в обласній олімпіаді з математики та здобув друге місце на всеукраїнській олімпіаді, яка проходила в м. Чернівці.

Викладачі циклової комісії щорічно організовують і проводять:

 • тиждень математичних дисциплін
 • конкурс «Міс математики»
 • конкурс на кращу математичну газету
 • радіогазети «Математики України»
 • математичні ігри «Перший мільйон», брейн-ринги, вікторини

Викладачі циклової комісії приймають активну участь в засіданнях обласних методичних об’єднань математиків серед вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Викладач Школьна В.С. в складі делегації по обміну досвідом виступала на засіданні циклової комісії математичних та фізичних дисциплін в Херсонському політехнічному коледжі.

 

Навчально-методична література

Викладачі циклової комісії працюють над створенням матеріальної бази математичних дисциплін. В допомогу студентам випускають посібники з лаконічним викладом необхідного матеріалу:

 • Фігурська Л.В. – навчальний посібник «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Візуальний конспект з вищої математики», «Путівник для педагогічного тестування»
 • Мала Н.В. – опорні конспекти з алгебри і початків аналізу та геометрії
 • Бойко Г.П. – навчальний посібник з вищої математики «Комплексні числа», «Збірник тестових завдань з вищої математики»
 • Кметь З.І. – опорні конспекти з математики
 • Радик Х.Т. – навчальний посібник з дискретної математики
 • Школьна В.С. – навчальний посібник з вищої математики
 • Макосій С.Т. – методичні посібники «Розв’язування стереометричних задач в курсі геометрії», «Розв’язування показникових та логарифмічних рівнянь і нерівностей», «Границя і неперервність функції».

Школьна В.С. та Макосій С.Т. щороку доповнюють та удосконалюють посібник «Математика. Вступнику до Технічного коледжу».

Школьна В.С. є співавтором збірника сценаріїв з виховних заходів «Жива душа поетова святая…»

 

Позаурочні заходи виховного спрямування:

Викладачі циклової комісії математичних дисциплін є керівниками навчальних груп, тому активно беруть участь в усіх загальних заходах коледжу: літературних світлицях, вечорах, присвячених історичним подіям, поїздах, які дозволяють пізнати рідний край Тернопілля та України. Разом із студентами коледжу викладачі математичних дисциплін активно підтримували євроінтеграцію нашої держави на Майдані.

Викладачі циклової комісії проводять виховні заходи, присвячені пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр., 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка, прийняли активну участь у конкурсі-виставці «Україно, моя вишиванко!», мистецькій палітрі «Живу Тобою, Україно!», виховному заході «Не зганьбимо пам’ять Небесної сотні».

Керівники груп, якими є викладачі циклової комісії, дбають про активне дозвілля студентів, організовують поїздки з метою пізнати свій рідний край. Так, студенти побували в Львові, в печерах в Млинках, на Закарпатті.