Циклова комісія механічних дисциплін забезпечує навчання студентів за напрямом підготовки 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія.

Голова циклової комісії механічних дисциплін - Зобнінська Ольга Ярославівна.

ЗАВДАННЯ І РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Основними завданнями циклової комісії механічних дисциплін є підвищення якості знань студентів, впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, розробка ефективних форм і методів навчально-виховної роботи, розвиток у студентів наукової думки та залучення їх до дослідницьких пошуків, участь у конкурсах професійної майстерності, забезпечення єдності теоретичного та практичного навчання.

Викладачі циклової комісії механічних дисциплін ведуть постійну роботу над вдосконаленням методичної бази, випускають посібники та підручники, заохочують студентів до активного та творчого життя у стінах Технічного коледжу, дбають про оснащення кабінетів і лабораторій сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для виконання практичних і лабораторних робіт.

Навчання за даним напрямком підготовки невідривно пов’язане із виробництвом, тому особливу увагу при викладанні дисциплін спеціального циклу приділяється питанням практичного застосування теоретичних знань.

Навчальні практики проводяться у механічній майстерні коледжу та на підприємствах м. Тернополя, оснащених металообробним обладнанням: ТДНТП «Промінь», ТОВ «ОСП Корпорація Ватра», ПАТ «Техінмаш», ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» та ін.

Основним завданням практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» є закріплення теоретичних знань та успішна підготовка до захистів дипломних проектів.

Велику роль у теоретичній підготовці студентів відіграють курсові проекти з дисциплін «Технічна механіка» та «Технологія машинобудування», основним завданням яких є сформувати у майбутніх спеціалістів інженерне мислення, вміння самостійно вирішувати питання прикладного характеру.

Високу оцінку впродовж багатьох років при захисті дипломних проектів студентами даної спеціальності давали голови державних екзаменаційних комісій: Гурей І.В. - д.т.н., професор кафедри "Конструювання верстатів, інструментів та машин" ТНТУ ім. І Пулюя, Закалов О.В. – к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування ТНТУ ім. І. Пулюя, Кущак І.В. – директор ТзОВ «ТеХС», Вовк Я.І. – заступник генерального директора з НТР ТОВ «ОСП Корпорація Ватра».

Навчальний процес викладання дисциплін механічного циклу нерозривно пов'язаний із застосуванням інформаційних технологій. Викладачі циклової комісії постійно слідкують за новинками літератури, цікавляться новітніми технологіями викладання, проводять тестування знань студентів із застосуванням програмних продуктів, наповнюють методичними матеріалами електронну бібліотеку коледжу.

Для підвищення якості знань, вмінь та навичок викладачі циклової комісії розробляють яскраві унаочнення, презентації, плакати, макети.

 

КОРОТКА ІСТОРІЯ КОМІСІЇ

Свою історію циклова комісія механічних дисциплін розпочинає ще з 1986 року, коли Технічний коледж ТНТУ ім. Івана Пулюя носив назву Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування. Впродовж 1990-2010 років нею керували Євгеньєв Леонід Миколайович, Собуцький Євген Ярославович, Новіцький Михайло Мар’янович, Сесик Ярослав Іванович, Кухарський Олександр Мартинович. З 2010 року очолює циклову комісію механічних дисциплін викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Зобнінська Ольга Ярославівна.

Зараз до складу циклової комісії входить дев’ять викладачів. Серед них – шість спеціалістів вищої категорії (Волошин В.Н., Гикавий П.Я., Зобнінська О.Я., Калашнікова Л.Ф., Новіцький М.М., Слободний М.М.), три спеціалісти ІІ категорії (Семенів О.Є., Шевчук О.С., Шум’як В.З.), Зобнінська О.Я., Калашнікова Л.Ф. та Слободний Б.М. є викладачами-методистами, Гикавий П.Я. – старшим викладачем, Волошин В.Н. – кандидатом технічних наук, доцентом кафедри «Конструювання верстатів, інструментів та машин» ТНТУ і. І. Пулюя, а Семенів О.Є. – кандидатом історичних наук.

За цикловою комісією закріплено шість спеціалізованих кабінетів, завданням яких є забезпечення поглибленого вивчення дисциплін, реалізація практичної і творчої складових змісту навчання, організація роботи гуртків. Навчальні кабінети забезпечені необхідним обладнанням, стендами, плакатами, роздавальним та відеоматеріалом, методичними посібниками, що дозволяє належно проводити лекційні та практичні і лабораторні заняття.

 

ІІ ЕТАП ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «ТОКАР»

30.03.2015 року у Технічному коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя був проведений ІІ етап обласного конкурсу фахової майстерності серед вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. для студентів спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях». У конкурсі взяли участь 12 студентів.

Викладачами циклової комісії механічних дисциплін Зобнінською О.Я., Слободним Б.М., Гавришком В.І., Новіцьким М.М. та Шум’яком В.З. було докладено чимало зусиль для підготовки і проведення теоретичного та практичного туру конкурсу.

За результатами двох турів перемогу у конкурсі здобули:

  • Лось Ігор Геннадійович - І місце.
  • Олійник Ярослав Олегович - ІІ місце.
  • Литвин Юрій Ігорович - ІІІ місце.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

У ІІІ Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності за професією «Токар» взяли участь двоє студентів Технічного коледжу ТНТУ імені І.Пулюя - Лось Ігор Геннадійович (група ОМР–300) та Олійник Ярослав Олегович (група ОМР–400). Конкурс проходив 23-25 квітня 2015 року на базі Черкаського політехнічного технікуму.

За результатами теоретичної і практичної частин студент Олійник Ярослав Олегович зайняв почесне третє місце, а команда Технічного коледжу ТНТУ імені І.Пулюя зайняла третє загальнокомандне місце.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ПОЗАУРОЧНИХ ЗАХОДАХ

Викладачем циклової комісії Шум’яком В.З. у березні 2015 року була проведена інформаційно-пізнавальна виховна година на тему «Герої не вмирають». Мета проведення позаурочного заходу - вшанування пам’яті героїв Небесної сотні, прищеплювання любові до Батьківщини, виховання патріотичної свідомості та бажання стати гідними громадянами України.

 

ТУРИСТИЧНІ МАНДРІВКИ

З 19 червня по 21 червня 2015 року викладачами циклової комісії Зобнінською О.Я. та Шум’яком В.З. для студентів груп ОМР-100 та ОМР-200 була проведена пізнавальна екскурсійна поїздка за маршрутом «Тернопіль - Манява (Манявський скит та Манявський водоспад) – Яремче – Буковель – Верховина – Шешори – Коломия –Тернопіль».

Мета екскурсійної поїздки – ознайомлення із населеними пунктами Івано-Франківської області, отримання насолоди від чудових карпатських краєвидів, відвідини автентичних гуцульських музеїв, де є можливість послухати цікаві розповіді гуцульською говіркою, пограти на різноманітних музичних інструментах та приміряти на себе старовинні національні наряди.

 

ЗАХИСТИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ - 2015

Впродовж 23.06.2015р., 24.06.2015р. та 26.06.2015р. у цикловій комісії механічних дисциплін проходили засідання державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів.

Дипломне проектування проводилося під керівництвом викладачів циклової комісії механічних дисциплін: к.т.н. Шевчук О.С., викладача вищої категорії, методиста Зобнінської О.Я., викладача вищої категорії, методиста Слободного Б.М., викладача вищої категорії НовіцькогоМ.М., спеціаліста другої категорії Семеніва О.Є. та спеціаліста другої категорії Шум’яка В.З.

Керівники та рецензенти дипломних проектів (Комар Роман Васильлович -к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування та автомобілів ТНТУ ім. І. Пулюя, Кобельник Володимир Романович – к.т.н., доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин ТНТУ ім. І. Пулюя, Дзюра Володимир Олексійович,к.т.н., доцент кафедри автомобілів) відзначили високий професійний рівень виконання дипломних проектів студентами, про що свідчать завірені ними відгуки та рецензії.

 

ТИЖДЕНЬ МЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН - 2015

З 28.09 по 07.10.2015 року на відділенні транспорту та інженерної механіки для студентів груп ОМР-100, ОМР-200, ОМР-300 та ОМР-400 відбувся Тиждень механічних дисциплін.

В програмі Тижня механічних дисциплін - конкурс стінгазет на теми «Студентське життя групи» та «Цікаво в світі техніки», презентації груп, веселі та пізнавальні конкурси «Кмітливий механік», «КВЕСТ», спортивні розваги, теоретичний та практичний тур олімпіади «Кращий токар» та яскраві художні студентські номери. Організовували та оцінювали конкурси викладачі циклової комісії Зобнінська О.Я., Шум’як В.З., Гикавий П.Я., Семенів О.Є., Слободний Б.М., Новіцький М.М. та зав. механічною майстернею Гавришко В.І.

Впродовж Тижня механічних дисциплін студенти були ініціативними, творчими, намагалися брати участь у всіх змаганнях і конкурсах, перемоги були яскравими, незабутніми, довго та емоційно обговорювалися. А програвали студенти також з гідністю, очікуючи, що наступного року отриманні знання з практичних і теоретичних професійних курсів піднімуть їх на нову сходинку перемог.