15.03.2018р. відбулося засідання науково-методичної ради коледжу. Голови циклових (методичних) комісій,  представили на розгляд науково-методичної ради матеріали, попередньо обговорені, опрацьовані та які пройшли експертизу на засіданнях викладачів  циклових (методичних) комісій. Вони обґрунтували доцільність використання методичних матеріалів в освітньому процесі коледжу. Голова ради Шевчук Я.Д. запропонував затвердити, схвалити та рекомендувати для використання в освітньому  процесі коледжу матеріали викладачів з комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін та з виховної роботи. З них: навчальних посібників - 4, конспектів лекцій  - 8; методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисциплін - 6, методичні вказівки до підготовки і виконання практичних робіт з дисциплін - 3, тестовий контроль для перевірки  знань студентів з дисциплін - 5, методичні розробки виховних заходів – 14, методичні вказівки до дипломного і курсового проекту(роботи) – 3.

Особливо було відзначено наукову роботу викладачів циклової комісії автомеханічних дисциплін (патент на корисну модель №123583 Лабораторний стенд для визначення робочих характеристик системи електропостачання легкового автомобіля).