Спеціальність 242 "Туризм" (Спеціалізація "Туристичне обслуговування").

Галузь знань 1401 "Сфера обслуговування"

Молодший спеціаліст для туристичної галузі готується для організації готельної, ресторанної і туристичної діяльності. Він готується для роботи на посадах, пов'язаних із виконанням технологічних і функціональних процесів у туристичному бізнесі, оволодіває знаннями з етичних і психологічних основ ділового спілкування.

Фахівці з туристичного обслуговування здійснюють прийом замовлень на надання туристичних послуг, контроль якості туристичних послуг, ділове листування за допомогою комп’ютерних засобів; ведуть документацію з використанням офісної оргтехніки, облік і збереження документації в поточній діяльності; забезпечують правові та організаційні норми охорони праці.

Посади, які може займати фахівець за спеціальністю:

  • керівник виробничих підрозділів у ресторанах, готелях, кемпінгах;
  • помічник менеджера з внутрішнього туризму;
  • помічник менеджера з міжнародного туризму;
  • агент з організації туризму;
  • керівник туристичної групи;
  • адміністратор готелю;
  • оператор автоматизованого розрахунку в готелі;
  • черговий інформаційно-довідкової служби;
  • організатор подорожей (екскурсій);
  • екскурсовод та інші.

Випускники спеціальності «Туризм» можуть продовжити навчання в ТНПУ імені Володимира Гнатюка за напрямком підготовки «Туризм», за спеціальністю 8.14010301 «Туризмознавство» (спеціаліст, бакалавр, магістр), WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA "KADRY DLA EUROPY", Познань (бакалавр, магістр).

Для забезпечення опанування спеціальності на високому рівні в коледжі обладнано мотель-лабораторію, навчальну туристичну фірму, навчальний бар.

Перший урок присвячений українському прапору. 2013 р.

Історія – один з найважливіших предметів для майбутніх менеджерів туризму.

Психологічний практикум на тему «Подолання комунікативних бар’єрів».

Практичне заняття з організації готельного обслуговування.

Робота з базами даних по готелях та перевезеннях

Практичне заняття з організації харчування туристів

Практичне заняття з готельного обслуговування на базі мотелю-лабораторії

Перші навички по роботі на туристичній фірмі здобуваються під час навчальної практики

Навчальний бар. Студенти туристичної спеціальності освоюють барну справу.

В навчальному барі студенти вивчають мистецтво файер-шоу

Навчальним планом туристичної спеціальності передбачено виконання студентами курсових робіт.  Останнім, важливим етапом виконання курсової роботи є її захист.

Виробнича практика на туристичному підприємстві – перше знайомство із спеціальністю

Щорічною традицією стало відзначення Міжнародного дня туризму.

Вивчаємо і шануємо традиції і надбання українського народу.

Екскурсія замками Золотої Підкови

Галопом по Європах

На порозі спелеохати – готові до випробовувань в печері Млинки

Спелеорозвідка в печері

Бананову щілину у печері здолає не кожен

Сплав по Дністру

Карпати – відчуйте легкість життя!

Студенти туристичної спеціальності займаються в туристичному гуртку. Його члени вчаться на практиці застосовувати знання із спортивного орієнтування, техніки пішохідного туризму. Участь у роботі гуртка прищеплює студентам любов до рідного краю, виховує почуття відповідальності за навколишнє середовище, розвиває почуття колективізму, взаємовиручки.

Щорічно члени гуртка приймають участь у змаганнях з техніки пішохідного туризму, де виборюють призові місця (2013 р. – ІІІ місце, 2014 р. – ІІ місце в обласній першості серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації).

Спортивний туризм – захоплююче занятя для молоді