Держзамовлення та на платній основі

Секретар керівника – обличчя фірми, права рука керівника установи чи підприємства, координуючий центр будь-якої організації.
Секретар керівника повинен знати психологічні аспекти поведінки людей, основи професійної етики, володіти іноземною мовою.
Комп’ютерна та оргтехніка забезпечують можливість виконання секретарем керівника своїх функціональних обов'язків на високому рівні, підвищують рівень культури праці:

 • інформаційні технології в наш час стали важливим  аспектом діяльності людини;
 • комп’ютерну техніку вже не можна вважати прерогативою вузького кола спеціалістів;
 • галузь застосування комп’ютерної техніки охоплює практично всі сфери діяльності людини.

Сучасний фахівець більшості напрямків без знання та вміння використовувати комп’ютерну техніку, можливості мережі Internet не зможе досягти максимальної продуктивності та високого рівня в своїй професійної діяльності.

Програмне забезпечення, що вивчається:

 • операційна система Microsoft Windows XP, Windows 7 Professional;
 • текстовий процесор Microsoft Word;
 • електронні таблиці Microsoft Excel;
 • система керування базами даних Microsoft Access;
 • програма для створення комп’ютерних презентацій Microsoft Power Point;
 • браузери Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera;
 • програми для роботи з електронною поштою Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat;
 • графічні пакети Corel DRАW, Adobe PhotoShop;
 • файлові менеджери Total Commander, Windows Explorer;
 • засоби комп’ютерної верстки Adobe PageMaker, Adobe InDesign, QuarkXPress;
 • архіватори WinRAR, WinZIP, антивірусні програмні   пакети Avira AntiVir Personal, мови програмування TuboPascal та ін.


Сфера професійної діяльності випускника
Оператор комп'ютерного набору здійснює:

 • обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
 • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
 • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

Секретар керівника виконує роботи:

 • з організаційно-технічного забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства;
 • веденню діловодства, організації документообігу;
 • архівуванню документації;
 • підготовці і проведенню нарад.

Важливою психологічною умовою успішної діяльності оператора комп’ютерного набору, секретаря-керівника є високий рівень розвитку таких якостей характеру, як: організованість, зібраність, пунктуальність, акуратність, тактовність, відповідальність, наполегливість
високий самоконтроль поведінки та емоцій, прагнення постійно самовдосконалюватись.
Ця професія вимагає від людини хорошої пам’яті, високої точності сприйняття, стійкої концентрованої уваги і т.ін.
Випускник вміє використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язання поставлених професійною діяльністю завдань.