ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК»